Otázka v diskusi:
Spolupracující osoba

Lenka Klocová, 19.9.2023

Dobrý den, prosím o radu. Mám takový případ - fyzická osoba má zákaz činnosti, nemůže mít ŽL. ŽL má tedy jeho manželka, činnost de facto provádí on. Ještě má obchůdek, kde je
odpovědnou osobou. Moje dotazy zní: Může být spolupracující osobou, když má zákaz činnosti? Já se domnívám, že ano. Jak prokáže případné kontrole, že může být v obchodě (tedy odpovědná osoba)? Vyřeší se to spolupracující osobou (manželka ho zaměstnat nemůže, je OSVČ) a prokázal by se přihláškou na OSSZ jako spolupracující osoba? Šlo by to takto? Děkuji Vám za rady.

1 odpověd:

 • Michal Mach, 19.9.2023

  Dobrý den,

  Spolupracující osobou může podle zákona být:

  spolupracující manžel(ka), přičemž se tím rozumí i registrovaný partner stejného pohlaví podle zákona o registrovaném partnerství,

  spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,

  člen rodiny účastný provozu rodinného závodu (za rodinný závod se v tomto případě považuje závod, v němž společně pracují manželé nebo minimálně s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a tento závod vlastní některé z těchto osob; rodinný závod upravuje nový občanský zákoník v § 700).

  Podmínkou je, aby spolupracující osoba opravdu reálně spolupracovala na podnikatelské činnosti poplatníka - tady nevím co myslíte tím zákazem činnosti, ta reálná spolupráce je myšlena ve smyslu " skutečně fyzicky spolupracovat "

  Spolupracující osoba je považována za OSVČ z hlediska daně z příjmů a pojistného, na druhou stranu však nepotřebuje vlastní živnostenské ani jiné oprávnění.

  Daň z příjmů i odvody na zdravotní a sociální pojistné odvádí z poměrné části příjmů a výdajů převedených od podnikatele. Nevzniká však nový právní subjekt, v právních vztazích nadále figuruje jen původní podnikatel. Spolupracující osoba musí být starší 18 let a způsobilá k právním úkonům.


  Zákon výslovně určuje, na koho nelze příjmy a výdaje rozdělovat ( tedy nelze využít spolupracující osobu ) .

  Jde o :

  dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,

  dítě, na které bylo uplatněno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,

  poplatníka, který zemřel (pro účely daní se podle daňového řádu hledí na zůstavitele, jako by žil až do skončení řízení o pozůstalosti),

  poplatníka, jehož daň je rovna dani paušální.

  takže si myslím že absence ŽL by nebyl u SO problém


  Kontrole by případně prokazoval, že skutečně reálně spolupracuje na činnosti manželky.
Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.