Otázka v diskusi:
Sláma PDP?

Bohumila Havlová, 23.8.2023

Dobrý den, je dodání slámy nad 100 tis. v režimu PDP? Děkuji za odpověď (jedná se o stelivo)

1 odpověd:

 • Michal Mach, 23.8.2023

  Dobrý den,

  tuzemský režim PDP

  Trvalý režim

  Jedná se především o dodání:

  zlata,
  různých druhů odpadu,
  poskytnutí stavebních nebo montážních prací
  dodání nemovité věci od plátce DPH plátci PDH (pokud se uplatňuje § 56 odst. 5)

  Dočasný režim - vztahuje se na režim přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží dle přílohy č. 6 s tím, že celková částka základu daně přesáhne částku 100 000 Kč.

  Dočasný režim se týká dodání vybraného zboží či poskytnutí služeb, které upravuje příloha č. 6 k zákonu o DPH.

  Konkrétně jde o:

  převod povolenek na emise skleníkových plynů,
  dodání mobilních telefonů,
  dodání mikroprocesorů a dalších zařízení s integrovanými obvody, které jsou ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
  dodání plynu a elektřiny (obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2),
  dodání certifikátů plynu a elektřiny,
  poskytnutí telekomunikačních služeb,
  dodání herních konzolí, tabletů a laptopů,
  dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy ( které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12. ,
  dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů


  Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění :

  V kapitole 10 se jedná o komodity, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního
  sazebníku 1001 (pšenice a sourež), 1002 (žito), 1003 (ječmen), 1004 (oves), 1005
  (kukuřice), 1006 (rýže), 1007 (zrna čiroku), 1008 (pohanka, proso a lesknice kanárská,
  rosičky, merlík chilský, triticale a ostatní obiloviny).

  V kapitole 12 jsou zařazeny komodity pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1201
  (sójové boby, též drcené), 1202 (podzemnice olejná, nepražená ani jinak tepelně
  neupravená, též loupaná nebo drcená), 1203 00 00 (kopra), 1204 00 (lněná semena, též
  drcená), 1205 (semena řepky nebo řepky olejky, též drcená), 1206 00 (slunečnicová
  semena, též drcená), 1207 (ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené), 1208
  (mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice), 1209 (semena, plody a výtrusy k setí), 1210 (chmelové šištice, čerstvé nebo
  sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin), 1211 (rostliny a části rostlin,
  včetně semen a plodů, používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako
  insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané,
  drcené nebo v prášku), 1212 (svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a
  cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a
  jádra a jiné rostlinné produkty, včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium
  intybus sativum, používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani
  nezahrnuté), 1213 00 00 (sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované
  nebo ve formě pelet), 1214 (tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška
  (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné
  pícniny, též ve formě pelet). ,

  Je-li příslušné zboží uvedeno pod 4místným nebo 6místným kódem nomenklatury
  celního sazebníku, režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje také na všechny
  podpoložky do úrovně 8místného kódu dle příslušného právního předpisu (příloha I
  nařízení Rady (EHS) č. 2658/87). Režim přenesení daňové povinnosti se tak např.
  aplikuje na zboží označené pod kódem 1209 (semena, plody a výtrusy k setí) se všemi
  konkrétně specifikovanými podpoložkami, tzn. např. na zboží s kódem 1209 24 00
  (semena lipnice luční).

  Technickou plodinou je pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti plodina,
  kterou není možné běžně bez dalších úprav použít ke konečné spotřebě. Jedná se o
  meziprodukt (surovinu), který je zpracováván, aby mohl být v dalších fázích výroby
  použit pro různé účely (potravinářské, farmaceutické, kosmetické, technické, aj.).
  Komodity vymezené v kapitole 12 celního sazebníku lze všeobecně podle jejich
  charakteru zařadit buď jako olejnatá semena, nebo technické plodiny (popř. cukrovou
  řepu), a tedy režim přenesení daňové povinnosti bude uplatněn u všech položek této
  kapitoly.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.