Otázka v diskusi:
Energie bytové prostory

Petra Boučková, 20.6.2023

Dobrý den,
mám dotaz : Je spotřeba elektrické energie přímý náklad na byty, které jsou určené k podnikání k pronájmu a lze rovnou uplatnin DPH z vyúčtování energií?

Děkuji za reakci,
Petra Boučková

1 odpověd:

 • Michal Mach, 20.6.2023

  Dobrý den,

  to záleží hodně jak o tom účtujete :

  pokud jste PO např. firma vlastnící BJ k pronájmu, pak ano, obvykle účtujete tzv. výsledkově tedy na náklady a výnosy ( tzv. 5ky a 6ky ) . Energie ( samozřejmě spotřeba a zohledňujete ČR nákladů ) jde do nákladů.

  Výjimku může tvořit tzv. rozvahové účtování, kdy takto účtují zejména SVJ a BD, principem je, že oni nezaúčtují klasicky FD do nákladů takto 502/321 ale od nájemníků vybírají předpisem do fondů které kumulují na nějakém účtu 324 a posléze tímto fondem kompenzují náklady. FD by se pak účtovala proti fondu záloh : 324/321 , zůstatek účtu 324 by byl přeplatkem družstevníků, saldo 342 pak nedoplatkem k vyúčtování družstevníkům.

  Pokud jde o DPH, tam záleží, zda jde o klasická ZP u těch nájmů nebo je inkaso z nájemného osvobozeno, kdy platí že :

  nově již není možné podrobit zdanění DPH, pokud jde o nájem :

  - stavby RD

  - obytného prostoru ( byt, místnost, které svým stavebně tech. uspořádáním odpovídají účelu trvalého bydlení )

  - jednotky která nezahrnuje nebytový prostor, jiný než sklep, garáž nebo komodu

  - stavby, v níž je alespoň 60% podlahové plochy, tvořeno obytným prostorem


  Pokud by inkaso z nájmu ( výnos ) byl osvobozen ( osvobozeným zdaň. plněním ) , pak jde o osvobození DPH - ale současně bez nároku odpočtu na vstupu. Tedy veškeré FD také na vstupu, které se váží k těmto osvobozeným nájmům jsou zcela bez nároku odpočtu, případně pokud by některá FD se vázala k osvobozeným nájmům pouze z části ( například by někdo pronajímal BJ a současně podnikal ) a FD by byla na telefony ( které používá pro obě činnosti ) pak se tento vstup krátí koeficientem, který si musíte prvně nastavit kvalifikovaným odhadem do DPH, následně by jej měl již počítat ( po správné parametrizaci ) již účetní program sám .

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.