Otázka v diskusi:
Odpis pohledávek

Žaneta Sekyrová, 24.5.2023

Dobrý den,

v prosinci roku 2021 jsme vystavili faktury, které zákazník odmítl přijmout. Zákazník je v právu,faktury byly opravdu špatně vystaveny, takže bychom je teď rádi odepsali.

Asi je musím odepsat nedaňově,že? Za prvé totiž hodnota pohledávek přesahuje částku 30 000 Kč a taky jejich splatnost byla v březnu tohoto roku.

Máme vůči zákazníkovi i závazky, ale to nehraje roli, vzhledem k tomu, že je odepíšu nedaňově,že?


Ptám se pro jistotu.

děkuji

7 odpovědí:

 • Metodická rada SÚ ČR, 14.6.2023

  Pokud byly faktury objektivně v roce 2021 neoprávněně vystaveny, měly by být z účetnictví odúčtovány.

  Doporučujeme zaúčtovat evidovanou pohledávku proti účtu jiného výsledku hospodaření minulých let. Pokud se v daném případě jedná o nevýznamnou položku, je možné variantně účtovat o snížení výnosů. Toto snížení výnosů však nemá vliv na daňový základ příslušného zdaňovacího období, ve kterém je o opravě výnosů účtováno.

  Z hlediska daně z příjmů má poplatník právo podat dodatečné přiznání k dani z příjmů (nikoliv však povinnost) za období, do nějž byly výnosy nesprávně zaúčtovány.

  Jde-li o plátce daně z přidané hodnoty, může plátce v případě prokázání neuskutečnění zdanitelného plnění rovněž podat dodatečné přiznání k DPH na nižší daňovou povinnost. Opět se jedná o právo, a nikoliv o povinnost.
 • Lenka Bolkova, 16.7.2023

  Online půjčka až 25 mil. Kč: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

  Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.
 • Lenka Bolkova, 16.7.2023

  Online půjčka až 25 mil. Kč: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM.

  Jsem Marcela KREJSOVÁ, certifikovaná, seriózní, legitimní a akreditovaná soukromá věřitelka. Máte špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů a zahájení podnikání? Jelikož výše úvěru se pohybuje od 50 tisíc do 25 milionů korun s přiměřenou úrokovou sazbou 3 %. Pro více informací kontaktujte: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM nebo WhatsApp: +420608987486.
 • Michal Mach, 24.5.2023

  Dobrý den,

  to co uvádíte je divné, právně neznám pojem "zákazník odmítl přijmout " jakákoli pohledávka v B2B musí vzniknout na základě smluvního ( obchodního ) vztahu, většinou na základě smlouvy ( kupní, o dílo, na služby ). Samotná FA je pouze účetním nebo daňovým dokladem. Jinak napsáno pohledávka na základě právního ujednání, vznikne i bez FA a i v případě že FA protistrana nepřevezme.

  Pokud byla FA vystavena chybně ( například co do částky ) pak to řešíte opravným daňovým dokladem ( DBP, VBP ).

  Pokud je FA reálná a prostě dlužník neplní, pak u pohledávky nad 30 tisíc, po 18 měsíců po splatnosti vytvoříte opravnou položku k pohl. ve výši 50%, + po 30 měsících po splatnosti pak ten zbytek 50% OP 558/391, pokud je nevymahatelná a máte tyto OP můžete jí teprve odepsat a sice 546/311 a OP odúčtujete 391/558

  - pokud jde o daňové ale musíte současně splnit :
  pohledávky nesmí být promlčeny,
  pohledávky musí být zaúčtovány,
  pohledávky nesmějí být za spojenou osobou,
  při vzniku pohledávky musela být tato zaúčtována do daňových výnosů,
  pokud se jedná o postoupenou pohledávku, musí být postupníkem uhrazena její pořizovací cena,
  tvorba DOP musí být zaúčtována.

  Pokud byste je chtěla nedaňově, pak odpis pohledávky vyloučíte v DP k DPPO a rovnou to v účtu odúčtujete bez OP (546/311 ale nedaňově )

  Pokud máte současně i závazky ke stejnému zák, to by záleželo na právním posouzení, pokud je vaše pohledávka reálná ( bez ohledu na to zda převzal či ne FA ) pak v B2B platí že se nejprve započítávají vzájemné pohledávky a závazky ( pořád jste účetní a musíte vést účetnictví věrně a poctivě ) nehledě na to, že máte li současně závazky ke stejnému subjektu, neprovedením zápočtu poškodíte svou firmu ( pohledávky si anulujete - odpisem, ale závazky vám jaksi zůstanou ) • Žaneta Sekyrová, 25.5.2023

  Dobrý den pane Machu,

  děkuji za odpověď. Kolegyně vystavila tyto faktury v roce 2021, ale za zboží které bylo dodáno v roce 2018. Tudíž zákazník tyto faktury odmítl, protože to bylo po nějaké zákonné lhůtě. Byl v právu. Já jsem převzala účetnictví a tyto faktury tam stále visí:-( Proto se jich potřebuji zbavit:-(
 • Michal Mach, 25.5.2023

  tak to byla šikovná kolegyně "účetní", takže Váš zákazník dostal to zboží v roce 2018 zadarmo :-) , ona zapomněla vyfakturovat jenom 2 roky ( Zák. o DPH + příjmovka musí zaplakat :-) , když už to vystavila po 2 letech, tak to odběratel odmítl a ve finále to odepíšete z pohledávek nedaňově

  no... hlavu vzhůru a ať se Vám daří
 • Michal Mach, 25.5.2023

  né 2 ale 3 roky zapomněla fakturovat

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.