Otázka v diskusi:
Sleva na děti

Ludmila Filipová, 17.1.2023

Dobrý den,

manželé se rozvedli, ona je OSVČ, on byl zaměstnaný, od 7/2022 je bez zaměstnání.
Děti mají soudním rozhodnutím ve společné péči. Jak vyřešit slevu na děti, když otec dětí je bez zaměstnání - matka si může uplatnit pouze 6 měsíců.
Není nějaká možnost, aby sleva za měsíce, které si otec dětí z důvodu nezaměstnanosti nemůže uplatnit, nepropadla?

Děkuji za odpověď Filipová

3 odpovědi:

 • Michal Mach, 18.1.2023

  Dobrý den,

  Daňové zvýhodnění na dítě může využít vždy jeden z rodičů, kteří sdílí společnou domácnost se svými dětmi. Výhodou je, že se zvýhodnění dá uplatnit na všechny vyživované děti. Za vyživované dítě je podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, považováno:

  nezletilé dítě (ve věku do 18 let),
  zletilé dítě (ve věku do 26 let) – jestliže se soustavně připravuje na výkon povolání (má status studenta), nemůže se připravovat na výkon povolání z důvodu nemoci či úrazu nebo není z důvodu nepříznivého zdravotního stavu schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
  Vyživovaným dítětem může podle § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. být:

  dítě vlastní,
  dítě osvojené,
  dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
  dítě druhého z manželů,
  dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
  vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.
  Kdo může uplatnit slevu na dítě
  Z výše uvedeného plyne, že daňové zvýhodnění mohou využívat pouze rodiny s dětmi.
  Na tuto podporu ovšem nedosáhne úplně každý. Zákon o dani z příjmu říká, že je nutné splnit určité podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.


  Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění :

  Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů žijících ve společné domácnosti.

  Pro uplatnění slevy musí příjmy ze závislé činnosti či ze samostatné činnosti dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy.

  Slevu lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele (u toho, kde došlo k podepsání prohlášení k dani).

  Slevu lze uplatnit poprvé až v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo.

  Jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě
  Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit několika různými cestami:

  slevou na dítě – je-li daň vyšší než daňové zvýhodnění,
  daňovým bonusem – pokud je před uplatněním daňového bonusu daň nulová,
  kombinací slevy na dítě a daňového bonusu – pokud jde daň do mínusu.

  Volba vždy záleží na tom, jak vysoké má poplatník příjmy. Platí to jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

  Abyste mohli slevu na dítě uplatnit, musíte si opatřit určité dokumenty. Pro zaměstnance to znamená, že slevu uplatní ve své měsíční mzdě podepsáním Prohlášení poplatníka. Dále musí zaměstnavateli dodat tyto dokumenty:

  rodný list dítěte,
  potvrzení o studiu, pokud má dítě status studenta,
  potvrzení druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě – pokud je druhý z poplatníků nezaměstnaný nebo OSVČ, musí sepsat čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě.

  Pro OSVČ je postup prakticky stejný, akorát za něj tyto záležitosti nevyřizuje mzdové oddělení, vše si tedy musí zařídit sám. Daňové zvýhodnění si musí sami vyřídit i zaměstnanci, kteří vykonávají více povolání naráz nebo mají další příjmy.
 • Michal Mach, 18.1.2023

  Tedy :

  manželé se rozvedli, ona je OSVČ, on byl zaměstnaný, od 7/2022 je bez zaměstnání.
  Děti mají soudním rozhodnutím ve společné péči. Jak vyřešit slevu na děti, když otec dětí je bez zaměstnání - matka si může uplatnit pouze 6 měsíců.

  Tedy :

  Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů žijících ve společné domácnosti.

  Pro uplatnění slevy musí příjmy ze závislé činnosti či ze samostatné činnosti dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy.

  Mají li to rozděleno tak že každý uplatní slevu po dobu 6 ti měsíců ( tak aby každý uplatnil jiné měsíce ( souběh obou ve stejný měsíc není možný ) pak otec, pokud byl v PP za 1-6 /2022 tak si slevu ( podepsal li prohlášení ) uplatňoval v měsíční mzdě, pokud si vydělal alespoň 6- ti násobek minimální mzdy.

  Podnikající matka jako OSVČ si žádnou měsíční mzdu nepočítá, protože podniká veškeré daně si vyřídí až v DP k DPFO, tedy zde si uplatní slevu na dítě (opět tak, aby nedošlo k nepovolenému měsíčnímu souběhu ) tedy za 7-12 ( uplatní 6 měsíců ) opět samozřejmě za předpokladu že jako OSVČ vydělala alespoň šestinásobek průměrné mzdy. Oba rodiče současně doloží potvrzení, že na dobu po kterou uplatňují slevu, nedochází k duplicitě ( tedy že měsíce po které si slevu uplatňují se vzájemně nepokrývají . Pokud by otec prohlášení nepodepsal a neměl slevu na dítě zohledněnou již ve své měsíční mzdě, může si podat vlastní DP k DPFO ( existuje zkrácená verze pro poplatníky mající příjmy pouze ze ZČ §6 ZDP ) formulář je na mojedane.cz od zaměstnavatele si nechá vyjet potvrzení o příjmu ze zaměstnání a pokud splní uvedené podmínky slevu si uplatní za oněch 1-6 kdy pracoval. Formuláře na online FÚ mojedaně jsou interaktivní ( první vlaštovka z berňáku od převratu :-) , tedy pokud tam zadá údaje o příjmu, vyplní dítě a měsíce, samo se vše dopočítá automatizovaně ( pokud plní podmínky )
 • Ludmila Filipová, 24.1.2023

  Děkuji za odpověď.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.