Otázka v diskusi:
Obrat pro DPH

Soňa Zezulková, 4.10.2022

Dobrý den,
prosím o radu. Provozovatel franšízy má ve smlouvě uvedeno, že "se zavazuje uzavírat s kupujícími na zboží v prodejně kupní smlouvu mezi poskytovatelem a spotřebitelem jménem poskytovatele a vystavit vždy spotřebiteli daňový doklad (paragon) s údaji poskytovatele." Denně odvádět tržbu na účet poskytovatele. Po měsíci vždy vystavit fakturu na sjednanou výši provize z prodeje, plátcem se tedy stane po překročení obratu z těchto provizí(jinou činnost nemá) . Do obratu tedy vstupují částky z provize, ne z prodeje zboží, prodej zboží je jménem a na účet poskytovatele. Je to prosím tak?
Děkuji za odpověď

5 odpovědí:

 • Michal Mach, 4.10.2022

  Dobrý den,

  ano, pro vás je výnosem provize, pokud uzavíráte obchody zprostředkovaně, tedy v podstatě najdete prodávajícího a kupujícího a zprostředkujete samotný obchod.

  Pokud inkasujete od kupujícího peníze, ale tyto jsou nikoli pro vás ( ale na cizí jméno a cizí prospěch ) účtujte o tomto peněžním toku pouze pře 3-ky, aby bylo zřejmé že fungijí pouze jako průtočná položka.

  Do výnosů účtujete pouze provize.

  Pokud jde o obrat DPH : Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění. Podstatné přitom je, že se jedná o souhrn úplat vyplývající z ekonomické činnosti. Důležité je přitom určit, co se považuje za úplatu. Zákon o DPH vymezuje pojem úplaty jako „částku v peněžních prostředcích nebo hodnotu nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním“ a dále se úplatou rozumí „dotace k ceně, kterou se pro účely DPH rozumí přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu…“

  Úplatou se tedy rozumí nejen hodnota peněžních prostředků, která náleží za uskutečněná plnění, ale také hodnota nepeněžního plnění – např. protiplnění poskytnuté formou dodání zboží nebo poskytnutím služby.

  Co se do obratu nezahrnuje - Do obratu pro účely zákona o DPH se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku v případě, že toto plnění není obvyklou ekonomickou činností. Dále se do obratu nezahrnují taková plnění, která mají místo plnění mimo tuzemsko a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.


  Tedy ještě jednou - Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění plynoucí z její ekonomické činnosti. Peníze které inkasujete " v zastoupení" někoho jiného a které poté přepošlete na poskytovatele ( vám nenáleží ) ale mělo by to být zřejmé jak ze smluv ( to asi máte ) , tak také z účetnictví ( tak že to přeúčtováváte pouze pře zúčtovací vztahy ), to proto, aby bylo jasné že vaší ekonomickou činností je zprostředkování obchodu za provize, a že vystupujete v případě prodeje pouze jako zprostředkovatel ( klienta a poskytovatele ) tedy ( obchodované ) zboží v podstatě není vaším majetkem ( a to v žádné fázi obchodu ) .
 • Soňa Zezulková, 4.10.2022

  Moc vám děkuji za odpověď. Jedná se o FO, která nevede účetnictví. Vůbec to do příjmů nejde. Ze smlouvy vše zřejmé je, na účet chodí jen provize. Sleduji tedy obrat jen z provizí. Ještě se prosím zeptám na jednu věc. Pokud se stane plátcem, samozřejmě bude fakturovat s DPH, předpokládám že i provize z prodeje SAZKA bude včetně DPH.
  Ještě jednou moc děkuji
 • Michal Mach, 4.10.2022

  Dobrý den,

  ano pokud se stane plátce DPH, pak provize z prodeje bude zdaňovat. Pořád jde o provize z prodeje ( což je v podstatě služba zprostředkování prodeje třetí osobou ).

  Pokud uvádíte prodeje SAZKA ( myslíte asi provoz loterie ) pak osvobozeno plnění bez nároku odpočtu je dle §60 ZDPH - Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami. • Soňa Zezulková, 4.10.2022

  Dobrý den,
  budeme tedy ve výjimce, protože zajišťujeme službu pro provozovatele a fakturujeme jen provizi, jako z ostatního prodeje, tedy s DPH.
  Děkuji
 • Michal Mach, 4.10.2022

  JJ :-). ať se vám daří.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.