Otázka v diskusi:
Jak fakturovat prodej domény "nazev.com" ruské firmě?

Josef Dušák, 24.8.2021

Jak bych měl fakturovat převod domény (převod vlastnictví) s koncovkou ".com" ruské firmě, tedy do země mimo EU? Vystavím ruské firmě fakturu s 21% DPH nebo bez DPH. Já jsem firma, registrovaná jako plátce DPH v ČR. Mohu jí to vyfakturovat v měně EUR nebo v USD? Děkuji. JD

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 25.8.2021

  Dobrý den,
  no to je docela složité, myslím si, že internetová doména, není zboží ( tedy nejednalo by se o vývoz zboží ) ale jde o něco jako SW, což se účtuje ( při pořízení ) buď jako služba nebo jako nehmotný majetek.

  Tedy opačně, při jejím prodeji byste prodával službu.

  Pokud by to byla skutečně služba, poskytnutá osobě povinné k dani ( podnikatelskému subjektu, která není současně registrován jako plátce v ČR ) určovalo by se místo plnění podle základního pravidla tj. dle §9( 1 ) ZDPH, tedy místo plnění bude v sídle odběratele, tz. zde ve 3. zemi mimo EU. Pak by to v tuzemsku nebylo předmětem české DPH ( tedy vaše FV bez DPH ) a vykazovalo by se to na ř. 26 daňového přiznání k DPH v ČR.

  Ale já si nejsem jistý jak se posuzuje internetová doména, to by bylo lepší nechat si to posoudit daňovým poradcem.

  Fakturovat v EUR či USD můžete, ale účtujete v české měně - tedy mělo by to být primárně vystaveno v české měně, zda tam potom někam do textu na faktuře uvedete směnný kurz CZK / EUT či USD a částku k úhradě že chcete plnit u EUR či USD , už není problém.
 • Metodická rada SÚ ČR, 8.10.2021

  Autor odpovědi: Ing. Václav Benda - externí spolupracovník Metodické rady SÚ ČR

  Převod domény je pro účely DPH chápán jako poskytnutí služby, u níž se obecně určí místo plnění podle základního pravidla. Prakticky to znamená, že je-li taková služba poskytnuta osobě povinné k dani, místem plnění je podle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty (dále „zákona o DPH“) místo, kde má příjemce služby své sídlo, nebo kde je umístěna jeho provozovna, pokud by byla služba poskytnuta této provozovně.
  Je-li tedy uvedená služba poskytnuta obchodní společnosti se sídlem v Rusku, která nemá provozovnu v tuzemsku, ani není v České republice plátcem, místo plnění bude podle sídla příjemce služby v Rusku a plátce ji bude oprávněně fakturovat bez DPH. Fakturovanou částku vykáže v ř. 26 daňového přiznání. Pokud by však byla uvedená služba poskytnuta provozovně ruské společnosti umístěné v tuzemsku, místo plnění by bylo podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. podle umístění provozovny, v tuzemsku a plátce by musel službu účtovat včetně DPH v základní sazbě 21 %.

  Pokud by byla uvedená obchodní společnost se sídlem v Rusku plátcem daně v tuzemsku, místo plnění by se určilo podle § 9a zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení se za místo plnění při poskytnutí služby, u které se obecně určí místo plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, osobě povinné k dani se sídlem ve třetí zemi, která je v tuzemsku plátcem, považuje místo skutečného užití nebo spotřeby služby. Pokud by tedy v uvedeném případě byla ruská společnost registrována jako plátce v tuzemsku a poskytnutá služba (převod domény) by byla využita pro ekonomickou činnost této obchodní společnosti v tuzemsku, místo plnění by bylo podle § 9a zákona o DPH v tuzemsku. Plátce daně by potom musel takovou službu účtovat včetně DPH v základní sazbě 21 %.

  Z hlediska zákona o DPH může být fakturovaná částka stanovena jak v české měně, tak i v cizí měně, tj. v eurech či dolarech. Pokud bude místo plnění mimo tuzemsko a fakturovaná částka bude oprávněně bez DPH, pro vykázání v ř. 26 daňového přiznání je třeba případnou částku v cizí měně přepočítat na českou měnu podle pravidel stanovených v § 4 odst. 8 zákona o DPH. Bude-li místo plnění v tuzemsku a plátci vznikne povinnost přiznat daň, musí být podle § 29 odst. 1 písm. l) zákona o DPH výše daně uvedena na daňovém dokladu v české měně. Pokud by byla fakturovaná částka v cizí měně, částka daně musí být přepočtena na českou měnu podle pravidel stanovených v § 4 odst. 8 zákona o DPH a na daňovém dokladu uvedena v české měně.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.