Otázka v diskusi:
dlouhodobá záloha na opravy v BD

Kateřina Baumanová, 7.3.2020

Dobrý den,
prosím o radu jak zaúčtovat.
BD jako součást SVJ platí zálohy za družstevní byty - účtuji 314 / 221. Na účtě 314 mám analytiku krátkodobá / dlouhodobá záloha.
Po skončení období zálohu vyúčtuji ve výši poměru podílů družstevních bytů v SVJ na celkové výši čerpání "FO" v SVJ. Tam problém nemám.
Když v průběhu roku dojde k převodu bytu do osobního vlastnictví, co se zaplacenou zálohou do "FO" za tuto jednotku v předchozích letech. Je jasné, že BD už nebude vrácena, při případném rozpuštění "FO" bude vráceno vlastníkovi.
Mohu účtovat v BD 475/314DZ nebo musím přes N a V. A jak přiznání.
Předpis pro družstevníka je 311/475.

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 7.3.2020

  Dobrý den,

  no, snad Vám odpovím dobře, tedy pokud jsem to pochopil, jako BD platíte zálohy, důležité je na co, tedy na opravy, správně to po skončení období máte vyúčtovat proti fondu oprav, protože jde o zaplacené zálohy máte aktivní pohledávku.

  Pokud tedy nedojde k vyúčtování záloh a současně v vás nedojde ke vratce zálohy.

  Tedy, účtující věřitel pohledávky odepíše.
  O této zálohové pohledávce při vzniku nebylo účtováno do výnosů (ale pouze rozvahově MD 314/D 221), tudíž není důvod, aby její odpis byl daňově účinný, a to ani nepřímo skrze zákonnou OP. ZoR brání tvorbě zákonné OP k takovéto nevýnosové nezdaněné pohledávce, nebude tak splněna podmínka ad a) výše, a její odpis nebude daňově účinný.

  Tedy máte to vypořádat v aktuálním roce, výsledkově ( do nákladů ) ale daňově neúčinně, tz. tento odpis vyloučíte jako daňově neúčinný náklad na ř. 40 DP K DPPO u vašeho BD.

 • Michal Mach, 7.3.2020

  obdobně u toho předpisu pro družstevníky, pokud účtujete předpisem

  311/475 předpis dl. záloh na služby

  221 / 311 úhrada družstevníkem

  účet 311 se vzájemně anuluje, zůstatek máte na D 475,


  to vyúčtujete oproti FA za služby ( na které ta zálohy od dr. vybíráte, nevím FA za opravu došlá ( neúčtujete výsledkově 511/321 ale proti vybraným zálohám od družstevníků tedy 475/321


  pokud vám něco zůstane na straně D 475 ( jsou to vlastně zinkasované peníze družstevníků, které nebyly vypořádány, protože platí více než bylo čerpání FO ), pak máte opačně pasivum = závazek, buď to těm družstevníkům vrátíte jako přeplatky bankou 475/221 pokud nevrátíte vypořádáte u BD ten nevyúčtovaný a nevrácený přeplatek 475/648 to jde samozřejmě do výnosů aktuálního roku, a s tím již nic více neděláte, pouze pokud jsou vysoké přeplatky, je dobré jim trošku ( né moc :-) ) snížit předpis na další období.

  Toto vypořádání děláte každoročně, tak aby jste měla správně HV - to je zejména důležité pokud by skutečně došlo k tomu že dr. tzv.přeplácejí, jako většinou se jim to vrací - pak je to OK, pokud by se nevracelo, tak jedině do výnosů ale v aktuálním roce, pokud by se to neudělalo, máte krácené výnosy u BD a chybný HV, což samozřejmě zavdává dodatečné DP k DPPO

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.