Otázka v diskusi:
Zdaňování záloh v cizí měně

madlenka, 9.2.2009

Tuzemské společnosti účtují mezi sebou v cizí měně. Po úhradě zálohy ve výši 100% dodávky zboží vystaví dodavatel daňový doklad k přijaté platbě a pro účely DPH provede přepočet aktuálním kursem dané účetní jednotky / denním nebo pevným dle kurzu ČNB /. Po delším časovém úseku dojde k dodávce zboží a dodavatel vystaví konečnou fakturu s doplatkem nula v cizí měně. Pro přepočet dodávky použije opět aktuální kurs. Pro přepočet zálohy v měně Kč by měl být použit kurz původního daňového dokladu k přijaté platbě nebo kurs aktuální. Přikláním se k první alternativě, ale nenašla jsem k tomuto tématu žádné odborné stanovisko o které bych mohla svoje tvrzení opřít. Má s tímto problémem někdo obdobné zkušenosti, prosím poraďte.

1 odpověd:

  • Jayanna, 10.2.2009

    Domnívám se, že správný postup je, že dodávka zboží by měla být přepočtena podle kurzu účetní jednotky s tím, že případný rozdíl na účtu dodavatelé po odpočtu zálohy bude proúčtován jako kurzový rozdíl. V žádném případě se již neúčtuje o DPH.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.