Otázka v diskusi:
účtování vlastní výroby v půjčovně

Jana Netolická , 2.8.2019

Prosím o metodiku. Mám firmu, co vyrábí vlastní bednění, které pronajímá a zároveň i prodává doposud se účtuje způsobem B.

Musíme zpracovávat měsíční výstupy. Je tedy správně, když každý měsíc dle stavů skladů účtuji vyrobené výrobky 123/583 a zároveň odúčtuji stav předchozího měsíce - prodej 583/123.

A to co vyrobíme v daném měsíci a převedeme do skladu půjčovny, tudíž je to náš majetek účtuji 381/585, s tím že půl rozpustím v daném měsíci 501/381 a druhou půlku až na konci příštího roku.

Děkuji moc za názor.

6 odpovědí:

 • Metodická rada SÚ ČR, 16.6.2020

  V odpovědi jsou použité následující účty:

  583 - Změna stavu výrobků
  585 - Aktivace materiálu a zboží
  588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

  Český účetní standard pro podnikatele č. 015 - Zásoby v části 4. upravuje účtování o zásobách způsobem B, a to i pro zásoby vytvořené vlastní činností. Standard při použití způsobu B předpokládá účtování MD 123/DAL 583 při uzavírání účetních knih a inventarizaci, ale měsíční postup, který je popsán v dotazu, nejenže vyhoví požadavku standardu, je ale i preciznější, poskytuje průběžné informace o stavu zásob.

  Další část dotazu popisuje situaci, kdy určitá část vyrobených výrobků není přímo prodána, ale je aktivována do skladu půjčovny. Aktivace by proběhla MD 112/DAL 585. V průběhu půjčování je účtováno o výnosech MD 311/DAL 602, ke kterým je ale nutné přiřadit odpovídající náklad. Řešení uvedené v zadání dotazu využívá ustanovení ČÚS č.017, bodu 3.11.1., kdy na účet 381 se zaúčtují náklady běžného období, které se týkají nákladů i příštích období, např. zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku. Proto i účtování aktivace MD 381/DAL 585 a postupné zúčtování MD 501/DAL 381 lze použít.

  Další variantou řešení je aktivace drobného dlouhodobého majetku MD 02x/DAL 588 a zvolení odpisování tohoto majetku po dobu jeho půjčování MD 551/DAL 08x.
 • Michal Mach, 4.8.2019

  Dobrý den,

  V případě materiálu pořízeného pro vlastní výrobou výrobku účtujete v agendě Interní doklady na vrub účtu 501 a ve prospěch účtu 583.

  A ) Tz. FD materiál na bednění 501/321 ( zp. B - tedy účtuje se ihned do nákladů )
  B) ID přeúčtování mat. 583/ 501

  C) Převod dokončených výrobků na sklad 123 / 583 ( aktivace, dříve se účtovalo přes 613 )

  Prodej ( ale pouze to, co skutečně prodáte -protože to má návaznost na výnosy )

  D ) Tedy prodej výrobků ( vyskladnění ze skladu) 583 / 123 + realizace výnosu z prodeje 311 / 601

  Tomu časovému rozlišení účtu 381 nerozumím, máte li již krok C) tz. aktivaci přes záporné účtování nákladů na 583 na D, souvztažně máte výrobky na účtu 123, což je rozvahový účet, tedy výrobky na skladě již nemusíte nějak časově rozlišovat, do nákladů je zúčtujete teprve v momentě prodeje + souvztažně realizujete výnos, to je to za D)

  Jinak váš majetek ( resp. v úč. třídě 1 to jsou zásoby ) účetně vznikne zaúčtováním na účet 123, účty 583, 585 jsou nákladové daňové účty, zachycující oba nákladově, buď změnu stavu výrobků, nebo materiálu a současně platí že pokud je účtujete záporně tz. na D oba slouží k aktivacím ( je to v podstatě záporný náklad, dříve se aktivace účtovala do výnosů ).
 • Jana Netolická , 5.8.2019

  Dobrý den v podstatě, si rozumíme a máme stejný způsob.
  Co se týče časového rozlišení, tak to se používá proto, protože pokud něco přece vyrobím ve vlastní výrobou jako dlouhodobý drobný majetek - bednění v půjčovně, a je to každý měsíc, tak to přece musím nějak časově rozlišit nebo ne? Mám proti tomu účet 602.
 • Michal Mach, 5.8.2019

  Dobrý den, časové rozlišení používáte aby jste měla věcně a časově správně náklady nebo výnosy v daném účetním období / v daném roce ), z měsíce na měsíc nic časově nerozlišujete.

  vlastní výroba a její aktivace, tam není nic co rozlišovat, nakoupíte materiál ( prkna ) a toho uděláte vlastní výrobek ( bednění ) tz. 501 / 321 fa za prkna 20 000,- máte to v 2019 v nákladech - aktivace 123/ 583 za 20 000,- zase v 2019 tou aktivací si ty náklady vlastně v HV vynulujete ( protože účet 583 je na DAL ) a dále máte výrobky na účtu 123 ( rozvahově ) a můžete je tam mít třeba dalších 10 let dokud něco z toho neprodáte, pak to odúčtujete 583/123 + fakturujete výnos z prodeje.

  Pokud to pouze pronajmete, tak tam máte jen výnos v daném roce, ten výrobek ( to je zásoba na účtu 123 ne dl. drobný majetek) neprodáváte, a máte jej tedy pořád ve stejné hodnotě v účtu, tam nemůžete vyjádřit nějaký fiktivní náklad proti tomu pronajímání ( to není prodej zásob, to je služba ), jedině pokud by to byl DHM ( dl. hmotný majetek odepisovaný ) tam by byl nákladem odpis. A samozřejmě ještě je tady druhá možnost, že ten pronajímaný výrobek ( bednění ) se nějakým způsobem hodnotově opotřebovává jak se půjčuje, pak si musíte zaúčtovat ( tedy účetně vyjádřit v podstatě snížení hodnoty aktiv - u výrobků ) a to přes opravnou položku k výrobkům, tuším 194 - asi nebo 193, si to nepamatuji :-))

  o časovém rozlišení můžete účtovat, až vám někdo to bednění pronájmu zaplatí na 5 let dopředu, to pak ano. Jinak pokud máte vše stejné, tak vlastně, co na tom vidíte k dotazování ?
 • Jana Netolická , 7.8.2019

  Myslela jsem, že pokud vlastní výrobou vytvořím větší množství majetku (drobného), měla bych ho časově rozlišit alespoň do dvou let.

  Ale nebyla a nejsem jsem si jistá zda mám správné účtování - vlatní výrobou 501/585 a to časové rozlišit do dvou let - prvni rok 381/501a druhý rok 501/381.

  Proto jsem se dotazovala.

  Pěkný den Jana Netolická
 • Michal Mach, 8.8.2019

  U zasob nic nerozlisujete, zasoby se neodepisuji, v.uc.tr.1 muzete mit na skladech material, zbozi ci vyrobky za miliony. Naklady v roce spravne mate, tou aktivaci si oductujete naklady na sklady, uctovani aktivace je 583/501 + 123/583 prvnim krokem (ten nemusite ale doporucuje se ) si prehodite spotrebu uctu 501 na ucet 583 pouze pro lepsi prehled ktery mat.ve spotrebe akrivujete ve vyrobek, druhy krok je sam. Aktivace na sklady, kdy si oductujete spotrebu materialu k vyrobkum a nahodite aktivni ucet skladu rozvahove na uc.123. Ostatni jiz bylo popsano , mejte se, hezky pracovni den, Mach
  ,

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.