Otázka v diskusi:
uplatnění DPH na vstupu u tech.zhodnocení

Hana Dušková Dušková, 17.3.2019

Jak uplatnitt DPH na vstupu.Jedná se o přístavbu restaurační provozovny/asi technické zhodnocení/. Jak uplatnit DPH za nákupy materiálu a zařízení.Stavbu provádíme na základě stavebního povolení, převážně svépomocí. Díky Dušková

1 odpověd:

 • Michal Mach, 18.3.2019

  Dobrý den,

  jako u klasické dodavatelské FA na vstupu.

  042 / 321 - TZ ( v realizaci ) tedy materiál a zařízení nakupujete jako DHM. Pak si to vybavení musíte rozdělit, zda tvoří tzv. funkční celek, případně některé zařízení odepisujete samostatně i přes to, že jsou pevně spojeny s budovou ( tuším výčet je v pokynu GFŘ D-300 )
  343 / 321 - DPH ( nárok )  až to přestavíte jen to zařadíte 021 ( 022 ) / 042

  pokud jste v nájmu určitě si vyžádejte souhlas vlastníka s TZ pronajímaných prostor, a doporučuji uzavřít písemně dohodu, co bude s vaší investicí v případě ukončení nájmu ( dohodu o případné kompenzaci od majitele za provedené TZ ) pokud to nebude demontovatelné.

  Poslední variantou je, že část toho zhodnocení vytvoříte tzv. vlastní činností, to se účtovalo jako aktivace vlastních nákladů do hodnoty vytvořeného majetku ( zejména mzdy zaměstnanců ) myslím že to účtovalo 042 / 624 nově pak přes záporné účtování 042/588 - asi ? - aktivace

  042/343 - DPH odvod DPH z aktivace
  + následně po zařazení je možno nárokovat odpočet ( ale v krácené výši - tady si to musíte nastudovat v zákoně o DPH , nepamatuji si to ), pak účtujete

  021/042 zařazení

  343/042 - nárok DPH

  toto uděláte interním daňovým dokladem o použití.

  -----------------------------
  Máte li daňovou evidenci, uplatníte si pouze DPH z dokladů - faktur TZ na vstupu ( materiál a vybavení přestavby ), a TZ evidujete prvotně v peněžním deníku jako položku nesnižující základ daně, položkou snižující ZD bude u TZ ( DHM ) teprve uplatněný daňový odpis.


Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.