Otázka v diskusi:
Zprostředkování prodeje obchodního podílu ( ve formě akcií ) a DPH

Michal Mach, 18.6.2018

Dobrý den,

stavební společnost, plátce DPH jednorázově zprostředkovala prodej obchodního podílu ( ve formě prodeje akcií) třetích stran a za nalezení kupce si nárokuje smluvní odměnu. Jedná se o ojedinělou činnost zprostředkování, jednorázového charakteru ( jinak dělá stavební a montážní práce a služby ve stavebnictví ).

Domnívám se že vystavená FA za odměnu zprostředkování, bude plněním osvobozeným bez nároku na odpočet, neboť jde o finanční činnosti (§54 ZDPH ) a současně protože má tato fakturace charakter jednorázovosti, tak nebude vstupovat do ř. 50 DP k DPH, ale bude v ř. 51 DP k DPH a tedy nebude ovlivňovat ( vstupovat ) do koeficientu ( i když jde o částku cca. 1,3 mil. )

Potřeboval bych potvrdit, zda jde skutečně o finanční činnosti, tedy osvobozená plnění a nebo, zda není činnost zprostředkování prodeje ( podotýkám že zprostředkovatel - tato stav. firma není podle výpisu z OR žádným finančním zprostředkovatelem, burzovním poradcem, makléřem, atd.. ) tedy zda nejde o klasickou službu, kde má být odvedena DPH na výstupu ?

Může někdo poradit a případně napsat komentář k výkladu ? Děkuji.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 7.8.2018

    Zprostředkování převodu cenných papírů i zprostředkování převodu podílů v obchodních korporacích je nesporně finanční činností podle § 54 odst. 1 písm. y) zákona o dani z přidané hodnoty, na kterou se vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Hodnotu tohoto osvobozeného plnění je plátce povinen vykázat v ř. 50 daňového přiznání, a to podle § 51 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty ke dni uskutečnění tohoto plnění. Pokud by plátce přijal úplatu za toto plnění před jeho uskutečněním, je povinen tuto částku vykázat k datu jejího přijetí.

    Podle § 76 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty se do výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně nezahrnují některá příležitostná plnění. Do výpočtu koeficientu se neuvádějí vedle dalších plnění finanční služby, včetně finančních činností podle § 54 zákona o dani z přidané hodnoty, a to za podmínky, že jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně. Prakticky by se mělo v souladu s judikaturou Soudního dvora EU a výklady GFŘ jednat o plnění, která nejsou prováděna pravidelně, neexistuje ani předpoklad jejich soustavnosti, který je vyjádřen záměrnou opakovaností, na jejich uskutečňování není vyčleněný personál, náklady a úplata přijatá za takovou činnost je v porovnání s celkovým obratem minimální. Plnění, která se neuvádějí podle tohoto odstavce do výpočtu koeficientu, se uvádějí v daňovém přiznání v řádku 51, a to v levém sloupci plnění s nárokem na odpočet daně a v pravém sloupci plnění bez nároku (např. finanční činnosti). Jsou-li ze strany stavební společnosti splněny výše uvedené podmínky, uvede provizi za zprostředkování převodu podílů v obchodních korporacích do ř. 50 daňového přiznání a zároveň do pravého sloupce ř. 51 a tím tuto částku vyloučí z výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.