Otázka v diskusi:
Kontokorentní účet

Petr, 21.12.2016

Máme s bankou sjednaný rámec pro čerpání kontokorentního úvěru, který je možné čerpat při přechodném nedostatku finančních prostředků. Banka umožňuje čerpání až do výše sjednaného limitu a to tak, že běžný bankovní účet vykazuje v danou chvíli záporný zůstatek. Žádný nový účet pro kontokorent otevřený není. Jak máme účtovat?

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 22.12.2016

    V případě čerpání kontokorentního úvěru k bankovnímu účtu, kdy banka nezřizuje samostatný úvěrový účet, bude tento bankovní účet vykazovat minusový zůstatek. Z výše uvedeného vyplývá, že společnost bude o čerpání kontokorentního úvěru účtovat na příslušném účtu účtové skupiny 22 - Peněžní prostředky na účtech (např. 221 - Bankovní účty).

    Bude-li daný účet vykazovat pasivní zůstatek k rozvahovému dni (k poslednímu dni účetního období), znamená to, že účetní jednotka krátkodobě využívá cizí zdroj financování, a proto musí být v rozvaze vykázán jako krátkodobý závazek v položce „C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím“ (viz § 12a odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 250/2015 Sb.). V případě chybného vykázání částky čerpaného kontokorentního úvěru v položce aktiv „C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech“ by byla nesprávně podhodnocena aktiva účetní jednotky.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.