Otázka v diskusi:
DPH - prodej osobního automobilu

Michaela, 14.5.2015

Dobrý den,

s.r.o. pořídila osobní automobil od fyzické osoby - občana. Nyní po dvou letech bude automobil prodávat. Bude prodej s DHP (i když při pořízení nebylo žádné DPH) nebo bez DPH.

Děkuji.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 29.5.2015

  Podle § 2 zákona o dani z přidané hodnoty dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku je obecně předmětem daně. Pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví výjimku (vynětí z předmětu daně) nebo speciálně nestanoví, že se jedná plnění osvobozené od daně (popř. podléhající speciálnímu režimu), je nutné u takového dodání zboží uplatnit daň z přidané hodnoty na výstupu.

  V případě prodeje osobního automobilu v tuzemsku by se u plátce daně mohlo jednat o osvobozené plnění:

  - v případě prodeje osobního automobilu pořízeného před 1. 4. 2009, při jehož pořízení podle tehdy platného zákona o dani z přidané hodnoty neměl plátce nárok na odpočet daně. Prodej takového osobního automobilu je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, a to v souladu s § 62 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění platném do 31. 3. 2009 a bodem 3. Čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 87/2009 Sb.
  S ohledem na zadání tato varianta nepřichází v úvahu.

  - v případě prodeje osobního automobilu, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože ho používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 62 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

  V následujícím textu vycházíme z předpokladu, že v uvedeném případě nejsou splněny podmínky pro osvobození dle § 62 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

  Pokud společnost pořídila v roce 2013 osobní automobil od neplátce (občana) a v roce 2015 ho prodává, jedná se o standardní zdanitelné plnění. Společnost tedy musí při jeho prodeji uplatnit daň z přidané hodnoty na výstupu, a to bez ohledu na to, že daný osobní automobil nakoupila bez daně od neplátce.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.