Otázka v diskusi:
Příspěvek nalikvidaci fotovoltaických panelů

Marcela, 9.1.2015

Jsme fyzická osoba a vedeme podvojné účetnictví. Od loňského roku musí mít provozovatel fotovoltaické elektrárny smlouvu na likvidaci panelů, jejíž součástí bude i financování této likvidace, které má být zajištěno prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, poskytovaných min. s roční periodicitou, tak aby financování bylo v budoucnu plně zajištěno. Tuto smlouvu jsme uzavřeli a letos /rok 2014/ jsme příspěvek zaplatili, přišel nám doklad s textem „fakturujeme Vám zálohu na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů za období“. Jak podle vašeho názoru správně tuto fakturu zaúčtovat? Lze to chápat jako určitou zálohu na provedení budoucí likvidace nebo snad účtovat do nákladů? Děkuji za odpověď.

2 odpovědi:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 5.6.2015

    Na internetových stránkách Finanční správy ČR byla dne 19. 5. 2015 zveřejněna \"Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví\".
    Blíže viz http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/informace-k-uplatnovani-dilcich-plateb-na-financovani-nakladani-s-elektroodpadem-ze-solarnich-panelu.pdf
  • Redakční rada Metodických aktualit, 6.3.2015

    Ze zadání vycházíme z toho, že se jedná o provozovatele „staré“ fotovoltaické elektrárny (do 1. 1. 2013).

    Dle § 37p odst. 2 zákona o odpadech a § 14b odst. 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, má příspěvek charakter zálohy na provedení budoucí likvidace (MD 314/DAL 221), která bude v budoucnu finančně vypořádána s vrácením přeplatku nebo doplacením doplatku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.