Otázka v diskusi:
Hospodářský rok

Marie Rýznarová, 14.12.2008

Firma se k 1,4,2009 rozhodla přejít na hospodářský rok, na FÚ je nahlášeno, ovšem nevím, zda za rok 2008 a část roku 2009 jsme povinni podat 2 daňová přiznání nebo můžeme prodloužit účetní období a podat 1 přiznání?Zkušenost s tímto nemám, neporadí ani FÚ. Na co si dát pozor, když už se probujujeme k tomu, kdy podávat přiznání?

1 odpověd:

  • Monika, 20.12.2008

    Podle zákona o účetnictví může být účetní období, které bezprostředně předchází změně účetního období, kratší nebo i delší než 12 měsíců (§ 3 odst. 2). Je tedy na rozhodnutí účetní jednotky, zda se rozhodne uplatnit jako účetní období bezprostředně předcházející přechodu na hospodářský rok časové období od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009, anebo období od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009.
    Je nutné si však uvědomit návaznost na zákon o daních z příjmů, především na § 17a, který definuje zdaňovací období. Zatímco v případě zvolení účetního období v délce přesahující 12 měsíců je toto účetní období zároveň i zdaňovacím obdobím, účetní období, které je kratší než 12 měsíců, se za zdaňovací období nepovažuje. Ve druhém případě bych chtěla upozornit na příslušné daňové souvislosti – např. na ustanovení § 26 odst. 7 písm. a) bod 3. (uplatnění poloviční výše daňových odpisů u hmotného majetku evidovaného k 1. 1. 2009), § 33 odst. 1 a 5 (posouzení překročení limitní částky stanovené pro technické zhodnocení hmotného majetku za zvolené období) nebo na § 3 odst. 1 zákona o rezervách (nemožnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezervy na opravy hmotného majetku).
    V obou případech vzniká povinnost podat za příslušné období přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to ve lhůtě stanovené daňovými zákony [§ 40 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků; § 38m odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c)].

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.