Otázka v diskusi:
auto-nájemní smlouva

Danden, 3.12.2008

Jsme a.s. a poskytli jsme z-nci vozidlo, které však není v OM, ale je na něj nájemní smlouva. Ráda bych se zaptala, co vše z toho vylývá? PHM mohu dát do spotřeby ve skutečných výdajích (paragony nebo CCS), opravy, mytí a údržbu do nákladů? Z-nci náleží při sl. cestě stravné atd. Ještě SD platí pronajímatel? Opomenula jsem něco? prosím poradťe.

1 odpověd:

  • Leona, 9.12.2008

    U motorového vozidla, které má a.s. v pronájmu, lze uplatnit do daňových nákladů výdaje na PHM v prokázané výši (doklady vystavené čerpacími stanicemi + vedená kniha jízd) - lze odkázat na § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Stejně tak lze daňově zohlednit i ostatní výdaje související s provozem vozidla jako např. servis, mytí, nájemné, pojištění atd., pokud je samozřejmě vozidlo využíváno v souvislosti s činností společnosti. Silniční daň je povinen v zásadě platit ten, kdo je v TP zapsán jako provozovatel vozidla, což např. u leasingů bývá leasingový nájemce. Nevím, zda ve Vašem případě připadá do úvahy možnost, že dané vozidlo bylo zaměstnanci poskytnuto jak pro služební tak i pro soukromé účely. V takovém případě by bylo nutné krátit v poměrné výši výdaje na PHM, z hlediska zaměstnance pak přičíst k měsíčnímu platu 1 % vstupní ceny vozidla u pronajímatele (zahrnující DPH). Danou situaci je zapotřebí správně posoudit i z pohledu DPH (zda soukromé využití zaměstnancem nenaplňuje znaky plnění poskytnutého pro účely nesouvisející s ekonomickou činností společnosti a nevzniká tak povinnost odvést daň).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.