Otázka v diskusi:
Třístranný obchod se třetí zemí

Lucie, 5.8.2014

Společnost se sídlem v ČR nakoupí zboží od německé firmy a dále ho prodává zákazníkovi do Švýcarska. Německý dodavatel zašle české společnosti fakturu za např. EUR 7 000,--, ovšem zboží dodá na žádost české firmy přímo do Švýcarska. Přepravu zajistí německý dodavatel, zajistí i proclení, k propuštění do režimu vývozu dojde na území Německa. Česká firma pak nafakturuje švýcarskému zákazníkovi EUR 10 000,--. Pro německou firmu se jedná o vývoz. Jak má postupovat česká firma s hlediska DPH? Nejedná se ani o dodání do EU, ani o vývoz. Má být faktura, kterou vystaví česká společnost švýcarskému zákazníkovi, bez DPH? Do jaké řádky daňového přiznání k DPH by měla česká společnost takový prodej vykázat? Německá a ani švýcarská společnost nejsou registrovány k DPH v ČR.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 2.10.2014

    V uvedeném případě se podle našeho názoru jedná pro českou firmu o dodání zboží s místem plnění ve Švýcarsku, které by měla vykázat v přiznání k dani z přidané hodnoty v České republice na ř. 26, v němž se vykazují ostatní plnění s nárokem na odpočet daně, včetně dodání zboží s místem plnění ve třetí zemi. České firmě tedy nevznikne povinnost přiznat daň v České republice ani v Německu.

    Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členem EU, nedokážeme však posoudit, zda nevznikne české firmě povinnost přiznat daň či se registrovat k DPH ve Švýcarsku. Tuto skutečnost by si měla česká firma ověřit u daňového poradce nebo daňové správy ve Švýcarsku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.