Otázka v diskusi:
Služby se subdodavatelem (EU, mimo EU)

Veronika, 18.6.2013

1)Dodání zboží včetně instalace – subdodavatel z třetí země

My jako firma/plátce CZK DPH jsme vyhráli soutěž na uzavření kontraktu na dodání zařízení včetně souvisejících služeb (instalace, zaškolení pracovníků obsluhy) pro odběratele z Litvy/plátce LTL DPH. Na celou tuto akci jsme měli subdodavatele ze Švýcarska tj. z třetí země. Tedy my jsme na této zakázce vlastně fungovali jen jako prostředník a získali marži „bez práce“.

Zařízení dodali Švýcaři přímo do Litvy 26.4.2013, dne 28.5.2013 byla provedena akceptace zařízení našim litevským odběratelem a to po provedené instalaci a zaškolení, kterou prováděl rovněž náš subdodavatel - švýcarská firma. Dne 28.5.2013 vystavili Švýcaři fakturu nám a my Litevcům.

Jak posoudit případ z hlediska ZDPH a z hlediska účtování?

Obecně dle §7 ZDPH je u dodání zboží s instalací nebo montáží místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno (instalace nebo montáž musí být provedena dodavatelem zboží nebo jím pověřenou osobou)? V tomto případě ale služba poskytnuta subdodavatelem z třetí země.

Postup:

a) Nákup zařízení vč. služeb od Švýcarů (přijatá faktura – dodavatel Švýcar, odběratel CZK plátce DPH, dodávka v EU vč. služeb)
- není předmětem českého DPH? Tedy v DPH nebude nikdy uvádět
- účtovat celou částku na 518 (kooperace) nebo na 504 zboží nebo účtovat zvlášť zařízení na 504 a zvlášť služby na 518

b) Prodej zařízení vč. služeb Litevcům
- poskytnutí služby dle §9/1 tj. bez DPH - odběratel je litevský plátce DPH nebo není předmětem DPH (přímá dodávka Švýcarsko - Litva)
- účtovat na 602 nebo 604? Případně rozdělit účtování zboží na 604 a služby na 602

2) Poskytnutí služby CZ plátcem pro CZ plátce v jiném členském státě EU – práce na movité věci
Poskytnutí služby CZ plátcem pro CZ plátce v jiném členském státě - Polsko (konečný odběratel je polská firma – plátce PLN DPH)
Máme zakázku v Polsku na služby na jejich zařízení. Část služeb provedeme samy, část nám provede jiná česká firma jako subdodávku.

Náš subdodavatel plátci DPH CZ, náš odběratel v Polsku plátce PLN DPH - posuzovat dle zákl. pravidla §9/1?
My fakturujeme Polákům celkovou službu bez DPH - poskytnutí služby osobě registrované k DPH v Polsku – ř. 21 přiznání DPH + SH

Náš subdodavatel fakturuje nám - včetně české DPH, protože dle §9/1 fakturuje nám jako plátci DPH tj. vč. české DPH?

3) Poskytnutí služby CZ plátcem pro CZ plátce v jiném členském státě EU – práce na nemovitosti

Poskytnutí služby CZ plátcem pro CZ plátce v jiném členském státě Polsko (konečný odběratel je polská firma – plátce PLN DPH)

Máme zakázku v Polsku na služby na jejich zařízení – jedná se montáž plynových rozvodů tj. práci na nemovitosti (plynové rozvody jsou pevně spojeny s budovou). Část služeb provedeme samy, část nám provede jiná česká firma jako subdodávku.

Náš subdodavatel plátci DPH CZ, náš odběratel v Polsku plátce PLN DPH - posuzovat dle §10 (místo plnění tam, kde se nemovitost nachází?

My fakturujeme Polákům celkovou službu bez DPH - poskytnutí služby osobě registrované k DPH v Polsku – ř. 26 DPH a bez SH

Náš subdodavatel fakturuje nám - není předmětem CZ DPH, tedy fakturuje bez CZ DPH, ale neměl by se registrovat v Polsku a fakturovat nám s polskou DPH?

4)Poskytnutí služby CZ plátcem pro CZ plátce třetí zemi – práce na movité věci/nemovitosti

Poskytnutí služby CZ plátcem pro CZ plátce v třetí zemi např. Rusko (konečný odběratel je tedy ruská firma)

Máme zakázku v Rusku na služby na námi dodaném zařízení. Část služeb provedeme samy, část nám provede jiná česká firma jako subdodávku.

Náš subdodavatel plátci DPH CZ, náš odběratel v Rusku - posuzovat dle zákl. pravidla §9/1:

My fakturujeme Rusům celkovou službu bez DPH - poskytnutí služby osobě z třetí země v Rusku – ř. 26 přiznání DPH?

Náš subdodavatel fakturuje nám - včetně české DPH, protože dle §9/1 fakturuje nám jako plátci DPH tj. vč. české DPH?

1 odpověd:

  • R, 18.7.2013

    To proberte s daňovým poradcem.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.