Otázka v diskusi:
auto vložené do majetku

Jarda, 14.3.2013

Jsem OSVČ, výdje uplatňuji paušálem. Zakoupil jsem starší dodávku pro účely podnikání. Jsem plátce DPH, pokud auto vložím do majetku, mohu si uplatnit DPH na vstupu, musím zaplatit silniční daň, ale nevím, jestli musím vést knihu jízd i když bych si neuplatňil DPH z poh. hmot.Prosím o radu. Děkuji.

1 odpověd:

  • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 15.3.2013

    Ano, musíte.
    Evidencí provozu totiž prokazujete nejen oprávněnost nároku na odpočet DPH z PHM, ale také jak ze všeho dalšího souvisejícího s provozem auta (pneu, servis, ...) a především také ze samotné koupě toho auta. Při jeho pořízení totiž nemáte automaticky \"nárok\" na uplatnění odpočtu celé částky DPH, ale musíte postupem podle §75 ZDPH (pozor, auto nad 40.000,- Kč je \"dlouhodobý majetek\") určit předpokládanou míru využití auta pro \"ekonomickou činnost\" (podnikání) a pro jeho použití jiné, odpočet DPH si pak můžete uplatnit jen tímto dílem, na konci roku uplatněný předpoklad musíte porovnat se skutečností a nárok na odpočet DPH z ceny auta příslušně upravit (§75, odst.4 ZDPH, načež totéž zopakujete v ještě dalších čtyřech letech (§§78-78d ZDPH) - pro všechno toto musíte za každý rok prokazovat poměr \"služebního\" a \"jiného\" využití auta, který se určuje podle podílu najetých kilometrů - a ten musíte správci daně dokázat (zákon neříká jak, ale jinak než evidencí jízd to prostě nejde, prohlášení \"soukromě jsem nejezdil\" není důkaz). - - - Na závěr ještě upozorním, že Zákon o daních z příjmu a Zákon o DPH jsou dva různé zákony a ačkoli používají stejná slova či jejich spojení, obsah těchto slov si definují zcela jinak - např. při uplatňování výdajů % z příjmů podle Zákona o dani z příjmu (bez současného vedení účetnictví) žádný \"obchodní majetek\" pro účely tohoto zákona nemáte a ani mít nemůžete (protože dle tohoto zákona je \"obchodním majetkem\" jen to, o čem je vedena daňová evidence či účetnictví - a uplatňování výdajů % se s vedením daňové evidence vzájemně vylučuje), tak pro účely DPH (ale jenom DPH) \"obchodní majetek\" stejně máte, protože Zákon o DPH tento pojem definuje \"po svém\" a zcela jinak. A zcela stejně je to s různými evidencemi - kde jeden zákon velkoryse dovolí \"paušál\" aby se vést nemusela, tam na ní druhý stejně trvá. - Aneb vítejte v zemi zaslíbené Franze Kafky :-)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.