Otázka v diskusi:
DPH

Filipová Ludmila, 19.11.2012

Dobrý den,
firma (s.r.o)provozuje nestátní zdravotnické zařízení - zubní laboratoř a zubní ordinace a také pronajímá nebytové prostory v vlastní nemovitosti. Podléhájí DPH poplatky u zubního lékaře ( 30,00 Kč za ošetření )? Do obratu pro DPH
se počítá jen pronájem nebytových prostor?
Děkuji za odpověď.

2 odpovědi:

 • Monika, 20.11.2012

  Podle § 58 zákona o DPH jsou od daně osvobozeny zdravotní služby vymezené zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb a uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služby s nimi úzce související.
  Přitom není rozhodující, zda daný zdravotní výkon hradí přímo pacient, nebo je hrazen z veřejného zdravotního pojištění či jinou osobou. Regulační poplatek je součástí úplaty za poskytnutou zdravotní službu příp. dodání zdravotního zboží. V případě osvobozených zdravotních služeb je tedy úplata za výkon vč. regulačního poplatku osvobozena od daně. Naopak u zdravotních služeb a u dodání zdravotního zboží, které nelze osvobodit od DPH, se uplatní u celé úplaty - tj. vč. regulačního poplatku - daň na výstupu.

  Do obratu pro účely DPH nevstupují úplaty za uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet dle § 58 (osvobozené zdravotní služby). Úplaty za pronájem nebytových prostor se zahrnují do tohoto obratu jen za podmínky, že se nejedná o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně.

  Obecně platí, že osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako plátce a (osvobozené zdravotní služby, osvobozený pronájem) není oprávněna podat přihlášku k registraci.
  Pokud tato osoba začne uskutečňovat zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (vývoz zboží, dodání zboží do jiného členského státu aj.), je povinna podat přihlášku k registraci, pokud její celkový obrat přesáhne částku 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
  Dále zákon o DPH stanoví, že pokud se osoba povinná k dani rozhodne uplatňovat daň u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle § 56, může podat přihlášku k registraci kdykoliv.
 • Filipová, 21.11.2012

  Děkuji za vyčerpávající odpověď.
  Ještě bych měla dotaz k té samé firmě ( s.r.o.) - zubní lékařky - zaměstnanci s.r.o. - platí členské příspěvky ČSK jako členové ČSK. Příspěvek hradí zaměstnavatel. Jedná se o daňový náklad s.r.o. ?
  Pokud se zubní lékařka - zaměstnanec s.r.o. zúčastní vzdělávacího kurzu ( odborný kurz zařazený ČSK do celoživotního vzdělávání zubních lékařů ) a firma zaplatí kurzovné, dopravu i hotelové služby, jedná se o o daňový náklad firmy?
  Děkuji za odpověď.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.