Otázka v diskusi:
opravný daňový doklad

Amcor Flexibles Novy Bydzov, 12.9.2012

Dobrý den,
rádi bychom se zepltali, zda máme povinnost účtovat o chybném daňovém dokladu a opravném daňovém dokladu ve shodné výši, který byl k němu vystaven.

Děkujeme.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 10.12.2012

  Dle § 8 odst. 3 zákona o účetnictví je účetnictví účetní jednotky úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním obdobní v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat. Účtování účetních případů se provádí na základě účetních dokladů.

  Předpisy nevyžadují účtování chybného daňového dokladu. Účetní předpisy požadují účtování účetních dokladů, které slouží k zaúčtování všech účetních případů. Účetní jednotka může vrátit chybný daňový doklad druhé straně a požadovat správný.

  Opravný daňový doklad upravuje § 45 zákona o dani z přidané hodnoty.

  V případě snížení základu daně z přidané hodnoty dle § 42 zákona o dani z přidané hodnoty (např. reklamace) může poskytovatel zdanitelného plnění provést opravu daně z přidané hodnoty na výstupu až v okamžiku, kdy příjemce zdanitelného plnění obdrží opravný daňový doklad. Jedná se o samostatné zdanitelné plnění. Příjemce zdanitelného plnění provádí opravu odpočtu daně v řádném daňovém přiznání za období dle § 74 zákona o dani z přidané hodnoty.

  Opravy výše daně v jiných případech dle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty se provádí v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění. V případě snížení daně na výstupu lze opravu provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, obdržel opravný daňový doklad. Příjemce zdanitelného plnění má nárok na odpočet daně ve výši dle zákona o dani z přidané hodnoty, tzn. případnou opravu provádí v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění.

  Pokud příjemce zdanitelného plnění chybný daňový doklad zaúčtuje, potom musí zaúčtovat i opravný daňový doklad. Daň z přidané hodnoty opraví v závislosti na tom, zda se jedná o opravu dle § 42 nebo § 43 zákona o dani z přidané hodnoty.

  Pokud příjemce zdanitelného plnění chybný daňový doklad nezaúčtuje, potom nemůže účtovat ani o opravném daňovém dokladu, popř. může po obdržení opravného daňového dokladu zaúčtovat oba doklady současně.

  V úvahu také připadá zaúčtování chybného daňového dokladu ve správné výši a následně došlý opravný daňový doklad přiložit k původnímu daňovému dokladu.

  Ve všech variantách je důležité, aby v účetnictví byl zaúčtován účetní případ ve správné výši a aby byla správně a ve správných obdobích odvedena daň z přidané hodnoty.

  Pokud příjemce zdanitelného plnění správně uplatní odpočet daně z přidané hodnoty, může potvrdit poskytovateli zdanitelného plnění obdržení opravného daňového dokladu bez ohledu na to, zda o něm samostatně účtuje.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.