Otázka v diskusi:
koeficient DPH

Jitka, 21.5.2012

Dobrý den, pokud plátce DPH fakturuje výhradně do 3 zemí, tzn. bez DPH, má nárok na plný odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění nebo se v tomto případě odpočet krátí nějakým koeficientem?

2 odpovědi:

  • svetalana.sperkova@foma.cz, 11.6.2012

    dd
  • Monika, 7.6.2012

    Pokud plátce uskutečňuje plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně vyjmenovaná v § 63 (např. dodání zboží do jiného členského státu, vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země dle § 67 aj.), vzniká mu obecně nárok na odpočet daně, a to při splnění podmínek stanovených v § 72 a násl. (zejména použije-li je pro svou ekonomickou činnost, má daňový doklad, event. je schopen v zákonem vyjmenovaných případech nárok prokázat jinak). Pokud by přijatá plnění použil částečně pro svoji soukromou potřebu (resp. pro účely nesouvisející s ekonomickou činností), lze nárok uplatnit jen v poměrné výši (§ 75). Pokud by uskutečňoval rovněž osvobozená plnění bez nároku na odpočet (viz § 51) a přijatá plnění by používal částečně i pro tato plnění, pak by musel nárok na odpočet krátit koeficientem (§ 76).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.