Otázka v diskusi:
vyřazení majetku a zůstatková cena

Mkoubek, 13.3.2012

V roce 2008 jsme pořídili funkční MVE (malá vodní elektrárna). Jednotlivé typy hmotného majetku jsme zatřídili a odepisovali. V roce 2010 započala rekonstrukce. MVE je 80 let v provozu s minimálním zásahem do technologií, takže bylo nutné téměř celé technologické vybavení (turbíny,generátory, rozvaděče apod) vyměnit za nové. Chci se zeptat, zda mohu zůstatkové ceny tohoto starého majetku daňově odepsat. Některá zařízení jsou vyřazena bez náhrady nových neboť již nejsou potřeba k výrobě el. energie. je možné tento nepotřebný majetek zlikvidovat a zůstatkové ceny zahrnout do daňových nákladů?

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 28.3.2012

    V roce vyřazení je možné uplatnit daňový odpis vyřazovaného hmotného majetku evidovaného na počátku zdaňovacího období ve výši jedné poloviny ročního daňového odpisu dle § 26 odst. 7 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů.

    Pokud se nahrazují samostatné movité věci věcmi novými, daňová zůstatková cena vyřazených věcí je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů. Rovněž při vyřazení nepotřebného (zlikvidovaného) dlouhodobého majetku je daňová zůstatková cena nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.