Otázka v diskusi:
Dovoz materiálu na stavbu

Libor, 12.1.2012

Prosím o názor o zda při dovozu materiálu na stavbu bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.Např.instalatér musí dovézt materiál na stavbu a pak ho namontuje.Je nutné vystavit 2 faktury?Děkuji za odpověď

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 25.1.2012

  Především je nutné si ověřit, že poskytované stavební a montážní práce spadají pod číselný kód Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, tj. do sekce F Stavby a stavební práce (informace o této klasifikaci získáte na internetových stránkách Českého statistického úřadu, doporučujeme prostudovat zejména vysvětlivky k této klasifikaci, ve kterých je k jednotlivým položkám podrobně rozepsáno, které stavební a montážní práce do příslušného kódu patří a které nikoliv). Pokud ano a jedná se o poskytnutí stavebních a montážních prací s místem plnění v tuzemsku jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost, uplatní se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

  Zákon o dani z přidané hodnoty neobsahuje v § 92e žádnou bližší úpravu, která by specifikovala, zda se dané ustanovení vztahuje pouze na poskytování služeb, nebo i na dodání zboží s montáží. V tomto ohledu lze vycházet pouze z „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ ze dne 9. 11. 2011, která byla zveřejněna na internetových stránkách České daňové správy. V souladu s bodem 2.3. této informace „režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008“.

  Podle bodu 2.4. výše citované informace se v režimu přenesení daňové povinnosti „základ daně zdanitelného plnění stanoví podle obecných principů zákona o DPH, kdy základem daně je vše, co plátce jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby (blíže viz § 36 zákona o DPH). Pro určení správné sazby daně takového plnění platí pak§ 47 příp. § 48 a § 48a zákona o DPH“.

  Podle § 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.

  Podle § 36 odst. 3 písm. g) zákona o dani z přidané hodnoty základ daně při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby zahrnuje také konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.