Otázka v diskusi:
Kapesné u ZPC

Michal, 23.12.2011

Dobrý den,
jsme malé s.r.o. Získali jsme zakázku v Rusku, kterou budeme realizovat v roce 2012. Je mi jasné, že vyslanému zaměstnanci uhradíme a budou daň nákladem doprava,ubytování, stravné dle vyhlášky 379/2011. Není mi však jasné za má zaměstnanec nárok na kapesné ve výši 40% z zahr.stravného za den, tak aby to byl daňová náklad.Zdá se mi, že dle § 166 odst.2 ZP a dle §170 odst.3 ZP má nárok, ale o %výši se hovoří až v § 180 ZP, což jse součástí HLAVY III, kde jsou uvedeni státní zaměstnanci adt. A jak by se to účtovalo? 512xxx/221,211 Cestovné-kapesné?

Děkuji
Michal

1 odpověd:

  • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 5.5.2012

    Kapesné zaměstnanci můžete a zároveň nemusíte poskytnout - nemá na něj (na rozdíl od stravného) automaticky nárok ze zákona a je tedy jen na vás (respektivě na vaší dohodě s ním či na vašich vnitřních směrnicích) zda mu jej poskytnete a v jaké konkrétní výši to bude (uvedených 40% je pouze limit pro daňovou uznatelnost). - - - Z daňového hlediska je kapesné ve výši do 40% sazby zahraničního stravného (pozor - počítáno z maximální sazby podle příslušných hodin, bez ohledu na případné krácení za \"bezplatné stravování\") vašim daňově uznatelným výdajem (účet 512 cestovné) a u zaměstnance nepodléhá dani z příjmu ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění. V případě poskytnutí kapesného vyššího by částka vyplacená nad uvedený limit byla vašim daňově neuznatelným výdajem (účetně stále účet 512 cestovné, ale analyticky rozčlenit od stravného daňově uznatelného) a u zaměstnance by byla součástí jeho zdanitelného příjmu dle §6 ZDP (příjem ze závislé činnosti) včetně zpoplatnění odvody soc+zdrav. pojištění (za něj i za vás v superhrubé mzdě).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.