Otázka v diskusi:
Příjmy příštích období

Vladimír Kazík, 19.12.2011

Dobrý den, při revizi účetních případů jsem narazil na účtování faktury vydané na základě uzavřené smlouvy o dílo a předávacího protokolu skutečně provedených prací takto:
-smluvní cena 311/602,343 (provedené práce)
-smluvní cena 311/384 (do konce roku neprovedené práce)

a v počátku t.r. účtováno 384/602,343.
Je tento postup možný?

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 4.1.2012

    V souvislosti s dotazem upozorňujeme, že podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, čj. 2 Afs 36/2006 – 77 na dohadné účty pasivní lze účtovat položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh (např. nevyfakturované dodávky). Takto však lze účtovat pouze o nákladech, které byly v daném účetním období skutečně vynaloženy, jen je nebylo možné zaúčtovat. Dle judikátu jestliže daňový subjekt v souvislosti se zakázkou, kterou realizoval v jednom roce, měl dodatečné náklady i v roce následujícím, je nutno tyto náklady zásadně považovat za daňově uznatelné.

    Jestliže máme zachovat věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů a současně dle judikatury nemáme účtovat o nákladech, které sice souvisí s výnosem, ale budou vynaloženy až v následujícím období, připadá v úvahu časové rozlišení výnosů. Mělo by být prokazatelné a zdůvodnitelné, že fakturace proběhla i na práce dosud neprovedené, a měla by být dostatečná dokumentace zdůvodňující částku účtovanou na časové rozlišení. Je otázkou, jak se budou vyvíjet odborné názory k této problematice a jak k tomu budou přistupovat správci daně. Konečný názor může dát pouze soud.

    Daň z přidané hodnoty na výstupu se odvádí k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.