Otázka v diskusi:
ÚSC jako pořadatel akce

Líba, 16.12.2011

ÚSC se rozhodl, že bude pořadatelem akce „Regionální potravina“, přičemž většina služeb spojených s organizací této akce bude fakturována dodavatelem (celková cena 350. tis Kč vč. DPH). V současné době není jisté, zda bude ÚSC vybírat nějaké poplatky (např. zápisné od zúčastněných vystavovatelů či vstupné od veřejnosti apod.), ale předpokládáme, že spíše ne. Zvažujeme, zda se jedná o ekonomickou činnost ÚSC či nikoli?

1 odpověd:

  • Metodická rada SÚ pro neziskové organizace, 19.12.2011

    Akce „Regionální potravina“ nepředstavuje soustavnou ekonomickou činnost územního samosprávného celku. Pokud se jedná pouze o jednorázovou příležitostnou akci se zanedbatelnými nebo nulovými výnosy, u které není předpoklad opakování do budoucna, znamená to, že nebude předmětem DPH. Z toho samozřejmě vyplývá skutečnost, že u přijatých zdanitelných plnění (nákladů na akci) nebude nárok na odpočet DPH.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.