Otázka v diskusi:
daň.zvýhodnění na postižené dítě

LENKA, 11.10.2011

Otec postiženého dítětě /průkaz ZTP/P /uplatňoval daňové zvýhodnění i po dovršení 18.let na základě potvzení o vzdělávání v základní škole speciální. Nyní předložil rozhodnutí ČSSZ ze dne 21.6.2011, že dítěti byl přiznán důchod pro invaliditu 3.stupně. V rozhodnutí ČSSZ je uvedeno, že bylo rozhodnuto zpětně od data 24.9.2010. Daňové zvýhodnění bylo ukončeno od 1.7.2011. Musí otec dítěte v tomto případě vrátit daň.zvýhodnění za období, kdy ještě nebyly známy skutečosti, jak bude rozhodnuto?

Děkuji

1 odpověd:

  • Květa, 17.10.2011

    Cituji odpověď na podobný dotaz v čas. Mzdová účetní 10/2011 (1/2011-18let,daň.zvýh.; 3/2011-záloha na inv.důch.): Podmínkou pro přiznání daň.zvýh. na dítě v domácnosti soustavně se připravující na bud.povolání podle §35c,odst.6,pís.b)ZDP je, že nepobírá inv.důchod pro inv. III.stupně. Nárok na daň.zvýh. končí v momentě, kdy studující zletilé dítě začne pobírat inv. důchod. Speciální úprava pro případné zpětné přiznání inv. důchodu v zákoně o DP v citovaném ustanovení není, a proto v dotazovaném případě by za únor i březen 2011 ještě nárok na daň. zvýh. měl být zachován. V daném případě podle §42 zák. o důchod.pojištění dnem dosažení věku 18 let pravděpodobně vzniká nárok na inv. důchod pro inv.III.stupně, avšak zák. o DP v citovaném ustanovení znamenajícím prakticky odejmutí daň. zvýhodnění nehovoří o nároku, ale o skutečném pobírání.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.