Účetnictví č. 12/2023

Blíží se konec roku a účetní se pomalu a jistě připravují na účetní závěrku. Vlastnímu sestavení účetní závěrky (vyhotovení účetních výkazů a dalších dokumentů) předcházejí přípravné procesy, je nezbytné provést řadu kontrol a účetních operací před uzavřením účetních knih. Jednotlivé činnosti by měla účetní jednotka dobře naplánovat a vypracovat si jejich harmonogram. Připomeňme si, na co bychom neměli zapomenout.
Očekává se, že s připravovanou novou účetní legislativou pronikne více do českého účetnictví institut časové hodnoty peněz, což by se mělo promítnout i do lepší vypovídací schopnosti účetních výkazů. Dosud se s ní můžeme setkat jen při účtování nakoupených dluhopisů. Objasníme si, jak ovlivňuje časová hodnota peněz ocenění pohledávek a závazků v účetnictví, resp. jak postupovat při diskontování dlouhodobých pohledávek a závazků vč. rezerv.
Nabízíme také přehled nejvýznamnějších změn v oblasti daní, které přináší schválený konsolidační balíček.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2023

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 12/2023

Müllerová L.: Účetní závěrka obchodních společností (1. část)

Dvořáková D.: Časová hodnota peněz a její role při oceňování pohledávek a závazků v účetnictví

Krmelová J.: Aplikace časové hodnoty peněz: Klíčové výpočty v ekonomii a účetnictví v praxi

Müllerová L.: Odložená daň v účetnictví v souvislosti se změnou účetních a daňových předpisů v roce 2024

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky

Na hodině účetnictví a daní

Dubnová T., Tecl J.: Konsolidační balíček z pohledu daní

Nesrovnal J., Toman P.: Je možné „zkrátit“ prekluzivní lhůtu (lhůtu, kdy je možné doměřit daň), která byla prodloužena z důvodu daňové ztráty

Jouza L.: Jaké náhrady při práci na dálku po novele zákoníku práce?

Konference Nový zákon o účetnictví z první ruky (Vanke D.

Představení spolupráce a uznávání zkoušek v rámci systému certifikace na MENDELU (rozhovor: Formanová L., Solilová V., Petr M.

Rejstřík 2023 

Nové právní předpisy 

Některé platební povinnosti: Leden 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů