Účetnictví č. 11/2019

Co vám nabízí jedenácté číslo časopisu Účetnictví?
Uzavíráme sérii článků, v nichž jsme se zabývali účetními a daňovými souvislostmi využívání osobního automobilu v podnikání. Poslední příspěvek se zaměřuje na problematiku vyřazení osobního automobilu z obchodního majetku a rozebírá daňové dopady (z pohledu daně z příjmů a DPH) v závislosti na způsobu vyřazení (opotřebení a likvidace, prodej, škoda, darování, vklad, převod do soukromého užívání fyzické osoby).
Od 1. 4. 2019 nabyla účinnosti řada změn v oblasti DPH a daně z příjmů. Lepší orientaci ve vybraných legislativních novinkách jistě pomohou příklady, které napoví, jak postupovat v konkrétních situacích.
V rámci našeho časopisu postupně procházíme daňový řád a věnujeme se výkladu jeho vybraných ustanovení. V aktuálně vydaném čísle se zabýváme obnovou řízení a přezkumným řízením.
Prostor jsme dali i otázkám, které se vážou k poskytování a čerpání dovolené.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 11. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 11/2019

Müllerová L., Vrána J.: Vyřazení osobního automobilu z obchodního majetku

Děrgel M.: Koordinační výbor o DPH u společností alias sdružení

Dvořák V.: Daňové speciality 2019 v příkladech

Korespondence se správcem daně: Obnova řízení a přezkumné řízení

Na hodině účetnictví

Jouza L.: Jak s dovolenou za rok 2019?

Daněk A.: Evropský průkaz zdravotního pojištění a „nové kartičky“ VZP ČR

Rejmont V.: Ošidnosti zastoupení zaměstnavatele v pracovněprávních jednáních

Kuneš Z.: Použití zvláštního režimu jednoho správního místa při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby

Huleš J.: Sbohem, účetnictví...!

Dotazy a odpovědi

Ze stanovisek odborníků

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Prosinec 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí