Účetnictví č. 3/2018

I v tomto čísle naleznete řadu důležitých informací k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Více se dozvíte ve druhé části článku, který se věnuje tomuto aktuálnímu tématu.
Jaký režim DPH se použije u školení určených pro omezený okruh účastníků - to byl jeden z příspěvků Koordinačního výboru s KDP ČR, který byl na jeho jednání diskutován.
V oblasti zaměstnaneckých výhod došlo od 1. 1. 2018 k rozšíření - nově je např. od daně ze závislé činnosti osvobozeno nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem ve formě příspěvku na tištěné knihy s reklamou do 50 % plochy.
Podíváme se na smlouvu o výpůjčce a zápůjčce. Zařadili jsme i další zajímavá témata z oblasti daní, pracovního práva či judikatury.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 3. 2018

  

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2018

Sedláková E.: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 (2.)

Kuneš Z.: Změny zákona o elektronické evidenci tržeb

Děrgel M.: Koordinační výbor k DPH u školení s omezenou účastí

Vnitropodniková směrnice: Účetní metody

Nesrovnal J., Rytířová L.: Nový zaměstnanecký benefit v podobě příspěvku na tištěné knihy

Rychlé přehledy. Živnosti

Na hodině účetnictví

Smlouva o výpůjčce a zápůjčka

Jouza L.: Práce ve svátek a přesčas

Salačová M.: Dvoudenní tuzemské pracovní cesty a počítání stravného v nich

Rejmont V.: Tzv. „předpřipravená“ reorganizace dlužníka ve světle aktuálního nálezu Ústavního soudu České republiky

Novotný L.: Osvobození dodání a nájmu nemovité věci

Co nového v poradenském a informačním softwaru Účetní poradce (Pilátová J., Velková M.)

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Duben 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů