Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2022

V červnovém vydání našeho odborného časopisu navazujeme na výklad vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb z předchozího čísla a věnujeme se dané problematice formou odpovědí na dotazy z praxe.
V rámci tématu ověřování účetních závěrek jsme se zaměřili na proces určení a výběru auditora a některé skutečnosti upravující jeho nezávislost.
Jste nestátní nezisková organizace a rozhodli jste se uspořádat veřejnou sbírku? Pak Vás jistě zaujme další z odborných článků, který shrnuje zákonné podmínky pro její konání a pro její jednotlivé formy i účetní zachycení.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 6. 2022

 

 

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 2/2022

Čornejová H.: Fond kulturních a sociálních potřeb (2.) 

Severa T.: Výběr auditora, jeho nezávislost a kvalifikace při ověřování účetních závěrek 

Slezáčková N.: Promlčení přestupků účetních jednotek 

Kortanová N.: Základní informace k Pomocnému analytickému přehledu 

Bažant J.: Rovnoprávnost forem účetních záznamů 

Jošt M.: Veřejná sbírka v účetnictví nestátních neziskových organizací 

Jílek Z.: Účetní doklady v informačních systémech 

Dotazy a odpovědi 

Svobodová J.: Specifika (zvláštnosti) ve vedení účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 

Přehled vybraných právních předpisů za konec 1. čtvrtletí a začátek 2. čtvrtletí roku 2022 

Nabídka vzdělávacích akcí