Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2019

 

Ve třetím čísle našeho odborného čtvrtletníku jsme se zaměřili na vybrané problematické oblasti v účetnictví veřejného sektoru (účetnictví „vybraných účetních jednotek“). Výklad přináší i příklady příslušných postupů účtování.
Vybrané účetní jednotky jsou povinny dodržovat podmínky předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu. V souvislosti s tím jsou systémem zjišťovány určité rozdíly. Jedním takovým rozdílem jsou záporné zůstatky a na ně je zacílen jeden z dalších odborných článků.
Blockchain. Nevíte, o co se jedná? Jak funguje a k čemu se využívá, se dozvíte na stránkách našeho časopisu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2019

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 3/2019

Sluka T., Kortanová N.: Vybrané problematické oblasti v účetnictví veřejného sektoru

Galušková L.: Záporné zůstatky při předávání účetních záznamů

Zděnková V.: FKSP a „vzdělávací kurzy“

Paroubek J.: Rozpočtová skladba a technické zhodnocení

Svobodová J.: Závazky v účetnictví příspěvkových organizací

Réblová M.: Blockchain v účetnictví a auditu

Lanc J.: Svěřený majetek v účetnictví příspěvkových organizací a jejich zřizovatelů

Hloušková J.: Kontrola dodržování povinnosti vést účetnictví podle zákona o účetnictví a dalších právních předpisů
aneb Jak to vlastně ve skutečnosti je

Čížek L.: Konsolidované účetní výkazy za Českou republiku

Přehled vybraných právních předpisů za konec 2. a začátek 3. čtvrtletí roku 2019

Dotazy a odpovědi

Nabídka vzdělávacích akcí