Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

11. 12. 2018

Ministerstvo financí ČR předkládá k veřejné konzultaci materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí. V této pracovní skupině byli mimo zástupců Ministerstva financí zastoupeny také profesní organizace a komory a akademická půda sdružené v Národní účetní radě a zástupci dalších institucí a praxe.

Cílem dokumentu je především shrnutí stávajícího stavu právní úpravy v dílčích oblastech účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací. Materiál představuje teze k diskuzi za účelem dosažení maximální možné míry shody  odborné veřejnosti a Ministerstva financí. Na veřejnou konzultaci budou navazovat workshopy pro odbornou veřejnost. Výsledný materiál bude podkladem pro návrh právních předpisů v oblasti účetnictví. Tato konzultace nenahrazuje standardní připomínkové řízení.

Odpovědi na otázky k jednotlivým kapitolám a je třeba zaslat nejpozději do 15. ledna 2019.

Kompletní informace naleznete na webu Národní účetní rady zde