Usnesení vlády ČR, jímž se pověřuje MF k urychlenému přijetí zákona o účetnictví

28. 8. 2023

Informace z jednání vlády ČR

Usnesení vlády České republiky č. 596 ze dne 16. srpna 2023 mimo jiné ukládá ministru financí zasadit se o co nejrychlejší přijetí návrhu zákona o účetnictví a zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Přílohy:
Usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 16. 8. 2023
Příloha č. 1 k Usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 16. 8. 2023