Tisková zpráva: Účetní profesi hájíme bez přestávky

13. 4. 2021

Nejtvrdší lockdown skončil a světlo na konci tunelu sice je, ale stále poměrně malé. I přesto ale účetní musí řešit nejen účetní závěrky a daňová přiznání, ale i běžné účetnictví a jeho potřeby pro každodenní řízení, naplňovat potřeby dotačních programů…  a to vše vedle domácí výuky, karantén, pomoci nemocným či dříve narozeným…. Velký obdiv, co se musí kolegové účetní i pod tlakem pandemie stihnout.

Svaz účetních ČR je tu ale pro účetní a v profesi se stále něco děje, takže co jsme zvládli v posledních dnech a týdnech?

-        Ministerstvo financí nás oslovilo s prvním návrhem paragrafového znění nového zákona o účetnictví. Pod heslem v jednotě je síla se Svaz účetních tentokrát připojil k jednotnému stanovisku Národní účetní rady, a protože jsme se zákonem na začátku, stálo za to vyjasnit koncepci a zásady

-        Pro Hospodářskou komoru jsme připomínkovali návrh nového dotačního programu Covid nepokryté náklady a Covid 21. V těchto programech určitě sehrají účetní významnou roli a stálo za to vyjasnit alespoň terminologii a smysl navržené úpravy.

-        V těsné spolupráci s Ministerstvem financí a Hospodářskou komorou jsme využili zařazení živnosti „Účetní poradenství. Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence“ do nové přílohy č. 6 Živnostenského zákona a spolu s tím i otevření obsahové náplně živnosti. Posílili jsme právní jistotu účetních v přípravě podkladových evidencí pro daňová přiznání a původně navržené znění v této souvislosti tak obrátili takřka o 180 stupňů.

-        V rámci Národního hodnocení rizik ve spolupráci s Finančně analytickým úřadem jsme opakovaně otevřeli otázku kvalifikačních požadavků na účetní. Právě zařazení účetních mezi povinné osoby ve vztahu k praní špinavých peněž klade vysoké nároky na ekonomické, právní i etické povědomí účetních. V této oblasti byla nalezena s Finančně analytickým úřadem shoda a přislíbena podpora zařazení důslednější právní úpravy účetní profese jako úkol do Akčního plánu pro příští období.

Není toho zase vůbec málo, co říkáte? Velké díky všem kolegům, kteří si našli čas věnovat se profesi, ale současně všem kolegům za to, že svou profesi vykonávají v praxi s maximálním úsilím. Bez Vás by práce Svazu účetních totiž neměla smysl.