Tisková zpráva: Nová účetní legislativa – informace pro odbornou účetní veřejnost

27. 4. 2023

Ministr financí ČR Ing. Zbyněk Stanjura se oficiálně vyjádřil k účinnosti nové účetní legislativy. V souladu s věcným záměrem nového zákona o účetnictví měl nový zákon nabýt účinnosti k 1. 1. 2024.  Ačkoli i pod tlakem pandemie běžely práce na novém zákoně v zásadě podle plánu, nabraly v uplynulých měsících přeci jen skluz. Věcný záměr však od počátku předpokládá roční legisvakanční lhůtu, což bude dodrženo. Ministr financí již oznámil, že nový zákon nenabude účinnosti před 1. 1. 2025. Uklidnil tím již netrpělivou účetní veřejnost, a to jak v rámci výkonu účetní profese, tak souvisejících činností, např. přípravy účetních software.

Nově navržený zákon o účetnictví zasáhl do cca 100 dalších předpisů. V tuto chvíli již finalizují práce na tzv. doprovodném zákoně, který má právě všechny tyto předpisy novelizovat a k připomínkám by jej měla odborná veřejnost dostat již v květnu. Bez těchto prací nebylo možné kvalifikovaně vypořádat připomínky z připomínkového řízení, které proběhlo na konci minulého roku. Nicméně záhy po zveřejnění doprovodného zákona lze vypořádání připomínek a další posun legislativních prací reálně očekávat.

Svaz účetních ČR od počátku na nové účetní legislativě aktivně participuje a jsme připraveni poskytnout maximální součinnost regulátorovi finalizaci samotného zákona, tak i navazujících norem a metodik, jakož následně i odborné veřejnosti při jejich zavádění do praxe.

Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních ČR

Tisková zpráva ZDE