Tisková zpráva KDP ČR: Nová digitální daň zkomplikuje daňový systém

16. 9. 2019

Komora rozhodně nezpochybňuje právo státu zdanit příjmy nadnárodních společností poskytujících digitální služby. Vyjadřuje však výrazné pochybnosti ohledně návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb, který byl předložen k projednání vládě. Celý koncept je problematický z hlediska mezinárodních závazků České republiky k omezení dvojího zdanění zahraničních společností. Ačkoliv na tento problém Komora v rámci připomínkového řízení opakovaně poukazovala, neexistuje žádné stanovisko nezávislé odborné autority, která by vyvrátila obavu z konfliktu mezi návrhem a existujícími mezinárodními smlouvami. Přitom na tomto konfliktu mohou zahraniční společnosti postavit svoji obranu proti povinnosti platit novou digitální daň.

Zdroj: www.kdpcr.cz