Termín pro podání oznámení ke vstupu do paušální daně je do 10. 1. 2023

6. 1. 2023

Na přihlášení k paušální dani zbývá pár dní

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč. V rámci V této souvislosti došlo ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Paušální daň tedy budou moci využít další podnikatelé. Termín pro podání oznámení ke vstupu do paušální daně je do 10. ledna 2023. Záloha na paušální daň je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

K přihlášení do paušálního režimu je nutné vyplnit Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Toto oznámení je potřeba podepsat a podat na místně příslušný finanční úřad, zaslat poštou nebo podat přes datovou schránku. Na portálu MOJE daně je také dostupný elektronický formulář (konkrétně v sekci „Daň z příjmů fyzických osob“ => „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“).

Vzhledem k tomu, že zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým rozpětím příjmů, není jako v předchozích letech stanovena paušální daň a veřejná pojistná všem ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém zvoleném pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na tuto skutečnost, bude rozdílně vysoká i paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Výše měsíční paušální zálohy pro rok 2023 se bude odvíjet od poplatníkem zvoleného pásma paušálního režimu. V I. pásmu paušálního režimu bude činit celková výše paušální zálohy 6 208 Kč. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 386 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Celkové paušální zálohy pro II. a III. pásmo jsou vyšší (pro II. pásmo 16 000 KČ a pro III. pásmo 26 000 Kč) a jsou podrobně rozepsány na webu Finanční správy, kde jsou dostupné i odpovědi na nejčastější dotazy

Zdroj: www.financnisprava.cz