Svaz účetních České republiky převzal předsednictví Národní účetní rady

18. 2. 2020

V souladu se stanovami Národní účetní rady rotuje předsednictví jednotlivých členských organizací v pololetních intervalech. Ještě stále v padesátém roce života Svazu účetních jsme řádně převzali předsednictví NÚR a všechny kolegy pracující v rámci Národní účetní rady uvítali v podělí 17. 1. 2020 na domovské půdě Svazu účetních. V úvodním slovu úřadující předsedkyně NÚR Magdalena Králová připomněla, že to byl právě Svaz účetních, kdo osobní iniciativou tehdejšího prezidenta Svazu účetních Lubomíra Harny před 25 lety inicioval vznik Národní účetní rady jako nezávislé platformy, která propojí účetní praxi na všech úrovních a akademickou sféru. Díky této iniciativě a úzké spolupráci všech členů, kterými jsou kromě Svazu účetních, dále Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR a Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze vznikla již celá řada interpretací a na dalších společně pracujeme.