Studie ACCA odhaluje dopady Covid-19 na světovou ekonomiku i cesty k zotavení

20. 5. 2020

Dopad pandemie Covid-19 na světovou ekonomiku je nezměrný. Kriticky jsou ohroženy jak firmy, zejména malé a střední, tak i veřejný sektor. Důsledky krize se promítají i do práce auditorských firem a finančních expertů.

Zdroj: www.e15.cz