Spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení

28. 11. 2019

Dne 28. 11. 2019 proběhla bilaterální jednání mezi Svazem účetních České republiky a Českou správou sociálního zabezpečení. Obě strany se domluvily na dlouhodobé spolupráci v podpoře metodik pro mzdové účetní na úrovni výpočtů odvodů sociálního zabezpečení a správy souvisejících agend, zejména dávek nemocenského pojištění a podkladů pro důchodové pojištění.

V této chvíli začíná spolupráce osvětou mzdových účetních ve věci horké aktuality e-neschopenky. Spolupráce začne připomínkováním metodické informace pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní. Následně budeme tento informační materiál distribuovat do široké odborné veřejnosti.

Setkání proběhlo opravdu na nejvyšší úrovni. Za Svaz účetních zúčastnila prezidentka Magdalena Králová a členka metodické rady Dana Vanke, ze strany České správy sociálního zabezpečení ústřední ředitel František Boháček a ředitel sekce sociálního pojištění Kryštof Zrcek.