Snídaně s Komorou certifikovaných účetních - Téma: Problematika povinnosti mzdových účetních při poskytování platebních služeb - 7. 12. 2023

1. 12. 2023

 

Termín konání  čtvrtek 7. 12. 2023
Doba konání  8:30 - 10:30 hodin
Místo konání  on-line
Cena  zdarma pro členy KCÚ, studenty ICSÚ, i všechny členy členských spolků Svazu účetních ČR

 

Na této mimořádné Komorové snídani se podíváme pod vedením odborníků ČNB na problematiku povinnosti mzdových účetních při poskytování platebních služeb.

V srpnu ČNB uveřejnila stanovisko s názvem K povinnosti mzdových účetních získat povolení k poskytování platebních služeb podle ZPS, a v návaznosti na něj obržela mnoho dotazů, týkajících se zejména licenčních požadavků, které musí žadatelé o povolení k poskytování platebních služeb splnit, jakož i procesních postupů v povolovacím řízení. Na svých webových stránkách mají k dispozici dokumenty k povolovacímu řízení v oblastní platebního styku, a to jak formuláře, tak veškerou relevantní legislativu. ČNB dále vydala pro účely podpory žadatelů o povolení podrobnou metodiku.

 

Přihlásit se můžete ZDE