Redakční rada Metodických aktualit 29. 8. 2017

28. 8. 2017

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty. Novela přinesla celou řadu změn – např. došlo ke zrušení specifické úpravy registrace a postupů při správě DPH u společností, byla zavedena povinnost provést vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně při nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku, došlo k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na některá další plnění, byl zaveden nový institut „nespolehlivé osoby“ aj. K vybraným oblastem vydalo GFŘ také podrobné metodické informace: Do aktuálně připravovaného čísla Metodických aktualit č. 8/2017 se proto chystáme zařadit odborný komentář k citované novele zákona o dani z přidané hodnoty, který se zaměří na nejdůležitější věcné změny.

Během léta se v redakci našeho časopisu sešla celá řada zajímavých dotazů od našich předplatitelů, těm se chceme na srpnovém jednání aktivně věnovat. Zpracované odpovědi budeme postupně publikovat.