Redakční rada Metodických aktualit 26. 1. 2017

13. 1. 2017

Přestože předpokládaná účinnost „daňového balíčku“, a tím i větší novely zákona o DPH, byla posunuta na 1. 4. 2017, existuje celá řada změn, kterým stojí zato se věnovat. Redakční rada by ráda do Metodických aktualit č. 3/2017 zařadila odborný komentář ke změnám zákona o dani z přidané hodnoty ve druhé polovině roku 2016 a od 1. 1. 2017 (změny při dovozu a vývozu ve vazbě na celní zákon, rozšíření režimu PDP, změny sankcí při podávání KH, změny v sazbách daně, vymezení nemovitostí a služeb souvisejících s nemovitostmi aj.). Odborných dotazů od našich čtenářů v redakci časopisu přibývá. Proto hlavní náplní prvního letošního jednání Redakční rady bude zpracování odpovědí a stanovisek.