Redakční rada Metodických aktualit 21. 2. 2017

9. 2. 2017

V rámci únorového jednání Redakční rady se budeme – jako již tradičně – věnovat dotazům z praxe a vytvářet k nim odborná stanoviska. Většinu z nich plánujeme publikovat v nejbližším, již čtvrtém čísle letošního ročníku Metodických aktualit. I tentokrát bychom rádi do časopisu zařadili aktuální tematický blok. Ten bychom rádi věnovali nestátním neziskovým subjektům. Konkrétně bychom se chtěli zaměřit na účtování a vykazování jejich hlavní a vedlejší činnosti ve vazbě na podnikání a v daňových souvislostech.