Rakouská reprezentační konference IT a účetního poradenství

4. 12. 2019

Kolegové z rakouského Fachverband UBIT (Unie účetních a IT specialistů) nás přizvali k 17. výroční konferenci Rakouské hospodářské komory, která se konala 4. prosince přímo v majestátních prostorech Hofburgu v nádherné atmosféře adventní Vídně.

Konference probíhala celý den v několika sálech souběžně a vystoupilo na ní 64 expertů z oblasti IT, financí a managementu. Každý účastník si tak mohl sestavit program přímo na míru. V jednom ze sálů celé odpoledne zasedala sekce účetních, která vyvrcholila předáváním certifikátů novým rakouským certifikovaným účetním, přípitkem a dortem, jímž jsme s kolegy oslavili 20 let sekce účetních v rámci Rakouské WKO (Hospodářského komory).

Následovala pracovní schůzka evropských nejvyšších představitelů organizací sdružujících profesní účetní. Probrali jsme zejména jaká témata nás aktuálně v profesi nejvíce zajímají a jemuž se bude věnovat letní Sympozium prezidentů Evropské účetní platformy. Jednání proběhlo v příjemné kolegiální shodě a opět jsme zjistili, že témata, která profesi tíží jsou napříč Evropou opravdu průřezová – věková struktura, digitalizace, vzdělávání a neoprávněné účetní poradenství. Českou republiku zastupovala prezidentka Svazu účetních České republiky Magdalena Králová.

Celý den byl jako poděkování za práci všech účastníků konference zakončen v císařské hodovní síni slavnostní večeří se všemi zúčastněnými kolegy. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další evropskou spolupráci.

Fotogalerie zde