Posila autorského týmu „Účetní poradce“

6. 9. 2019

Informační a poradenský systém Účetní poradce posílil od září 2019 další odborník na slovo vzatý. Novou posilou je Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, jeden z neznámějších odborníků na daňový proces.

Účetní poradce obsahuje ucelený soubor účetní a daňové legislativy a dalších právních předpisů z navazujících oblastí, informací, pokynů, stanovisek a sdělení MF ČR a GFŘ. Legislativní část je podporou pro část metodickou, která je již zaměřena přímo na účetní a obsahuje výklady k dotazům, odborné manuály, interpretace Národní účetní rady, závěry z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR, praktikum aj.

Ing. Burda bude především garantem pro rozšiřující modul Účetní a daňová judikatura, pomocí něhož se rychle účetní zorientují ve výkladových stanoviscích českých soudů nejen k účetnictví, ale především k jeho dopadů do daní. I když naše právo nestaví na soudních precedentech, je právě v oblasti daní a účetnictví soudní judikatura, zejména pak rozhodování Nejvyššího správního soudu velmi často vodítkem v rozhodování jak správce daně, tak případně Krajských soudů v navazujících řízeních.