Připomínkové řízení: Návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

24. 11. 2019

Do mezirezortního připomínkového řízení rozeslalo Ministerstvo financí ČR návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví.

Dnešní dynamická doba přináší v rámci ekonomického života účetních jednotek řadu nových situací, které nelze stávající zákonnou úpravou jednoznačně řešit. Nový zákon o účetnictví by měl na tento vývoj nejen zareagovat, ale měl by do určité míry též předjímat budoucí tendence. Proto bylo přistoupeno k přípravě moderního zákona o účetnictví, jehož věcný záměr reflektuje jak mezinárodní trendy, tak i razantní rozvoj ICT v oblasti účetnictví, včetně digitalizace a robotizace účetnictví a jeho procesů. Věcný záměr pamatuje též na velké množství mikro a malých účetních jednotek, pro které počítá jednak s určitým zjednodušením a zároveň nepředpokládá žádné významné změny v zavedených postupech účtování.

Pakliže máte zájem vyjádřit se k tomuto návrhu, zašlete své připomínky nejpozději do 20. 12. 2019 mailem na adresu vv@svaz-ucetnich.cz .

Dokumenty:

- Úvod zde

- Návrh usnesení zde

- Předkládací zpráva zde

- Návrh věcného záměru zákona o účetnictví zde

- Shrnutí závěrečné zprávy zde